Громадські ради та організація консультацій із громадськістю

Ми пропонуємо Вам матеріали лекції для учасників установчих зборів по створенню Громадської ради при Херсонської облдержадміністрації. Мета цієї лекції - розповісти майбутнім членам Громадської Ради про мету та головні завдання діяльності Громадської ради, про основи публічних консультацій, які повинна організовувати громадська рада, про права та завдання громадських рад. Як відомо, ще у четвертому віці до нашої ери відомий афінський оратор Лікург любив говорити: "Держава існує завдяки особистій участі кожного".

Ось, організувати цю особисту участь кожного й спрямовані громадські ради при органах виконавчої влади. Лекцію підготував експерт Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень Дементій Білий. Далі - конспект лекції

Слайд 1. Консультації з громадськістю є важливим елементом діяльності влади
n залучення громадян до участі в управлінні державними справами
n Надання можливості вільного доступу до інформації про діяльність органів виконавчої влади
n забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності зазначених органів
п. 2 Постанови КМУ № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»

Слайд 2. Для чого владі потрібні консультацій із громадськістю
n сприяти налагодженню системного діалогу органів виконавчої влади з громадськістю
n підвищенню якості підготовки рішень з важливих питань суспільного життя
n урахування громадської думки
n створенню умов для участі громадян у розробленні проектів таких рішень.
(п. 2 Постанови КМУ № 996)

Слайд 3. Консультації із громадськістю є постійним процесом
Консультації з громадськістю проводяться:
n з питань суспільно-економічного розвитку держави;
n реалізації та захисту прав і свобод громадян;
n задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів громадян
(п. 3. Постанови КМУ № 996)

Слайд 4. Консультації із громадськістю є обов’язковим процесом
n проекти НПА, що стосуються прав, свобод, інтересів і обов'язків громадян;
n акти, про надання пільг чи встановлення обмежень;
n щодо здійснення повноважень місцевого самоврядування, делегованих органам виконавчої влади;
n проекти регуляторних актів;
n проекти регіональних програм економічного, соціального і культурного розвитку;
n проекти рішень стосовно стану виконання програм;
n звіти головних розпорядників бюджетних коштів про їх витрачання за минулий рік.
(п. 12 Постанови КМУ № 996)

Слайд 5. Консультацій із громадськістю – це планомірний процес із участю громадської ради
Органи виконавчої влади щороку складають орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю
з урахуванням у тому числі:
n результатів проведення попередніх консультацій з громадськістю;
n пропозицій громадської ради.
(п. 6 Постанови КМУ № 996)
Громадські ради є необхідним елементом в організації та проведення консультацій

Слайд 6. Три головні мети громадської ради: створення умов, контроль, сприяння
n створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;
n здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади;
n сприяння врахуванню органом виконавчої влади громадської думки під час формування та реалізації державної політики.
(п. 3 Типового Положення Громадської Ради, затвердженого Постановою КМУ № 996)

Слайд 7. Чотири головних завдання громадської ради: пропозиції до плану (1) та контроль (2)
1. Готує пропозиції до:
n орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю;
n щодо організації консультацій з громадськістю;

2. Громадський контроль:
n проводить громадську експертизу;
n громадську антикорупційну експертизу проектів НПА;
n здійснює громадський контроль за врахуванням пропозицій та зауважень громадськості;
n дотриманням НПА, спрямованих на запобігання та протидію корупції;
(п. 4 Типового Положення Громадської Ради, затвердженого Постановою КМУ № 996)

Слайд 8. Чотири головних завдання громадської ради: збирання пропозицій (3), організація заходів (4)

3. Пропозиції від громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення :
- збирає;
- узагальнює
- подає інформацію до органів влади;

4. Організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку області
(п. 4 Типового Положення Громадської Ради, затвердженого Постановою КМУ № 996)

Слайд 9. Основні права громадської ради
n утворювати постійні та тимчасові робочі органи;
n залучати працівників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, експертні і наукові організації, установи, а також окремих фахівців;
n організовувати і проводити семінари, конференції, круглі столи та інші заходи;
n отримувати від органів виконавчої влади, місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;
n отримувати проекти НПА з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю.
(п. 5 Типового Положення Громадської Ради, затвердженого Постановою КМУ № 996)

Слайд 10. Ще про консультації із громадськістю
Консультації з громадськістю проводяться у двох основних формах:

- публічне громадське обговорення (безпосередня форма)

- вивчення громадської думки (опосередкована форма).
(п.11. Постанови КМУ № 996)

Слайд 11. Публічне громадське обговорення
n конференцій,
n форумів,
n громадських слухань,
n засідань за круглим столом,
n зборів, зустрічей з громадськістю;
n теле- або радіодебатів,
n Інтернет-конференцій, електронних консультацій.
(п.13. Постанови КМУ № 996)

Слайд 12. Порядок публічного громадського обговорення

Публічне обговорення має свій затверджений порядок, який включає у тому числі
n створення робочої групи;
n оприлюднення інформації;
n підготовка альтернативних рішень;
n залучення експертів;
n аналіз пропозицій
n підготовка та оприлюднення звіту;
(п.14. Постанови КМУ № 996)

Слайд 13. Вивчення громадської думки
n Опитування;
n Анкетування;
n контент-аналіз інформаційних матеріалів;
n фокус-групи;
n створення телефонних "гарячих ліній",
n моніторинг коментарів, відгуків, інтерв'ю, інших матеріалів у ЗМІ для визначення позиції різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;
n опрацювання та узагальнення висловлених у зверненнях громадян пропозицій та зауважень з питання, що потребує вивчення громадської думки.
(п.22. Постанови КМУ № 996)

Слайд 14. Результати проведення консультацій

Результати проведення консультацій з громадськістю враховуються органом виконавчої влади під час прийняття остаточного рішення або в подальшій його роботі.
(п.4. Постанови КМУ № 996)

Слайд 15. Важливо: можна й без громадської ради брати участь у організації консультацій із громадськістю
n ІГС можуть ініціювати проведення консультацій з громадськістю з питань, не включених до орієнтовного плану, шляхом подання відповідних пропозицій громадській раді або безпосередньо органу виконавчої влади.
n У разі коли пропозиція надійшла не менше ніж від трьох ІГС такі консультації проводяться обов'язково.
n Ініціювати проведення консультацій з громадськістю, не включених до орієнтовного плану, можуть також громадські ради.
(п.7. Постанови КМУ № 996)

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Берислав: зустріч з владою. «Громадське коло навколо Бериславської громади: стань архітектором відновлення».

Підсумкова діалогова Платформа в Бериславській громаді: надбання та перспективи