Проект Концепції розвитку парків на території міста Херсона

Друкуємо проект  Концепції розвитку парків та скверів міста Херсона. Концепція складається з шости розділів: "Історична довідка", "Загальні основи та принципи розвитку міських парків", "Політика, стратегія і тактика розвитку міських парків та скверів", "Інноваційна політика", "Управління міськими парками та скверами, контроль за їхньою діяльністю", "Механізм реалізації концепції". Далі текст для обговорення

1. Історична довідка
Парки є важливою складовою інфраструктури міста. Глибокий зв’язок проблем навколишнього середовища та економічного розвитку ніде не виявляється так яскраво, як у великих містах. Міста можуть розвиватися тільки за умови збереження природних ресурсів, які забезпечують їхній економічний зріст та якість життя населення. Численні дослідження доводять, що міські парки та сквери сприяють моральному вихованню людей, дають їм можливості для повноцінного сімейного відпочинку, позитивно впливають на стан здоров’я дітей та підлітків. Єднання жителів міста з природою за рахунок інвестицій в благоустрій міських парків та скверів – благородна справа у вирішенні багатьох екологічних проблем. Міські парки та сквери поліпшують якість повітря, є середовищем, яке сприяє розвитку різноманітної фауни і флори, скорочують стоки зливних вод та ослаблюють міську спеку. 
Паркове господарство Херсона має давню історію. Найдавнішим парком на території міста вважається парк Херсонського обласного ліцею, устройство якого було розпочато у 1783 році як саду «Казенного».
В 1785 р. було розпочато устройство міського парку в межах вулиць Перекопської, Чекистів, Краснощокіной та прошпекту Ушакова Його повторне відродження припало на 1869 рік, а сам парк отримав назву «Денисовський», потім його було перейменовано на «Олександрівський», зараз він відомий як парк ім.Леніна. В паркі завжди було багато відпочиваючих, особливо у вихідні дні, що, в першу чергу, пов’язано з його діагональною алеєю, яка зручно з’єднувала район Військового передмістя та Фортеці з головною вулицею міста – Суворовськой. Парк мав регулярне лучеве планування. Хоча замислювався з пейзажною (англійською), де строгі алеї перемежовувались з привередливими стежинками, лінійні посадки із вільно сгуртованими деревами.
На початку ХХ сторіччя з передачею земель під старою Фортецею у власність міста постало питання включення сітки кварталів фортеці до загальноміської планувальної системи. Пізніше, вже у 1932-1933 роках було розроблено перший радянський генеральний план розвитку Херсона. Він передбачав створення величезних зелених зон, однак його реалізації завадила друга світова війна. Тільки у 1945 році було розроблено новий генеральний план розвитку міста Херсона. Під час реалізації якого зявився парк ім.Ленінського комсомолу.
Серед парків та скверів закледених в період після завершення другої світової війни, слід відмітити парк «Ювілейний». Закладення цієї зеленої зони було розпочато незадовго по закінченню війни в якості наукового експеременту. А вже у жовтні 1967 року, напередодні святкування 50 річчя радянської влади, було прийняте рішення про закладку, на базі території засадженій дубками, з 1 листопаду 1967 року парку «Ювілейний» на території у 30га.
На сьогодні на території міста Херсона наявні парки та сквери (Додаток №2). Загальна площа парків, скверів та озеленених бульварів міста Херсона складає 134,4га і є недостатньою, оскільки їх питома вага в розрахунку на одного мешканця міста майже у 5 разів менша від нормативної. Загальна потреба в озеленених територіях загального користування для міста Херсона в цілому становитеме 570га.
На територіях наявних парків та скверів необхідно провести ремонт та заміну багатьох комунікацій. Потрібний сучасний підхід до формування паркових ландшафтів. Необхідно визначити статуси парків та скверів для визначення їхньої роли у виховній, просвітницькій роботі та організації культурного дозвілля, а відтак – реальні перспективи їхнього розвитку.
Мета та завдання цієї концепції – визначити статус парків та скверів, розташованих та території міста Херсона, розробити програми та напрямок їхнього розвитку на найближчі роки.  

2. Загальні основи та принципи розвитку міських парків

Переважна більшість міських парків та скверів у тому вигляді, в якому існують сьогодні, після їх відновлення (існуючих) та закладення (нових) у період після другої світової війни, в першу чергу, розглядалися як культурно-освітні заклади, діяльність яких була спрямована на пропаганду політики комуністичної партії. Велика увага приділялася наочній агітації, проведенню масових акцій ідеологічної спрямованості, лекційній роботі. Навіть спортивні заходи і організоване дозвілля мали популяризувати зміни на краще в умовах радянської дійсності.
Основним типом парків за радянські часи став „парк культури та відпочинку”. Такий статус було надано бльшості парків, які існували з дожовтневих часів, і паркам, створеним після 45-го року. До таких, зокрема, можна віднести парк ім.Леніна та парк ім.Ленінського комсомолу.
Слід звернути увагу на зміну соціального спрямування скверів реконструкція яких відбувається за часів незалежної України. Відновлений сквер ім.Потямкина має на меті привернути увагу до історичного минулого міста Херсона та його засновників. Сквер Бібліотечний після проведення робіт по його благоустрою та встановлення на його території статуї Божої Матері виконує функції морального виховання. Закладений сквер «Художників» у житловому мікрорайоні ХБК з його ландшафтно-планувальними рішеннями призначен для відпочинку дітей та дорослих розташованих по його периметру багатоквартирних будинків. Сквер ім. Заботіна у мікрорайоні «Карабел» має на меті привернути увагу до історії розвитку градообразуючого Херсонського суднобудівного заводу.
Це зайвий раз підтверджує, що сьогодні, коли незалежна демократична Україна у своєму духовному розвитку спирається на загальнолюдські моральні цінності, настав час переглянути функції херсонських парків, скверів та зелених зон, створити сприятливі умови для їхньої діяльності, які відповідають сучасним міжнародним вимогам і нормам.

Виходячи з функцій, які можуть виконувати парки та сквери на території міста Херсона, їх можна поділити на чотири види:
-       культури та відпочинку;
-       меморіальні;
-       дендропарки;
-       лісопарки.

За визначенням, культури та відпочинку – це культурно-освітні підприємства, які надають послуги, у тому числі платні, що задовольняють потреби населення:
-       створюють умови для культурного відпочинку на свіжому повітрі;
-       пропонують розваги (атракціони, ігротеки тощо);
-       створюють умови для занять фізичної культури;
-       проводять лекції, концерти, творчі зустрічі, вистави, театралізовані видовища.
Меморіальні – це система споруд, окремих земельних ділянок, систем благоустрою та озеленіння, які мають історико-меморіальний зміст з особливим режимом використання. До комплексу можуть входити культові споруди, музейні споруди, окремі стели та монументи, окремі ділянки та зони благоустрою, спеціальні інженерні системи, інші об’єкти, які відповідають суті меморіального парку або скверу.
Основними завданнями меморіальних парків та скверів є:
-       вшанування окремих видатних особистостей, що були поховані на кладовищах, які знаходяться на цих територіях, та історичних подій, пов’язаних з ними;
-       популяризація історії міста Херсона;
-       проведення історико-краєзнавчих досліджень, пов’язаних з історією кладовищ, що знаходяться на території парків та скверів та з історією м. Херсона;
-       музеєфікація матеріальних здобутків, що збереглися до наших днів та пов’язані з історією кладовищ, які заходяться на територіях парків та скверів та історією м. Херсона

Основною спрямованою діяльністю меморіальних парків та скверів є культурно-просвітницька, музейна та релігійно-духовна діяльність в усіх формах, що не суперечать законодавству України.
Комерційна діяльність у меморіальному парку та скверу за межами його основних завдань не допускається.
Роботи із створення меморіальних парків та скверів фінансуються за рахунок:
-       коштів міської ради відповідно до щорічного бюджету м. Херсона,
-       коштів релігійних громад;
-       коштів громадських організацій.

Після створення меморіальних парків та скверів та прийому в експлуатацію згідно з чинним законодавством, меморіальні парки та сквери переходять у власність Херсонської міської ради, за винятком культових споруд, побудованих за рахунок релігійних громад.

Дендропарки – створюються з метою збереження різноманітних видів дерев і чагарників та композицій для найбільш ефективного наукового, культурного, рекреаційного та іншого використання.
Лісопарки – лісовий масив з елементами паркового благоустрою для масового відпочинку населення.

3. Політика, стратегія і тактика розвитку міських парків та скверів
Головною умовою подальшого розвитку міських парків та скверів є те, що державні, громадські та приватні інтереси мають бути зосереджені на збереженні об’єктів історико-культурної та природної спадщини, захищені чинним законодавством України. Оскільки різні типи парків та скверів виконують різні функції та мають особливості у своєму розвитку, насамперед, слід визначити їхній статус.
Розвиток кожного з парків та скверів має відбуватися за індивідуальною програмою, її розроблення повинно здійснюватися паралельно з процедурою визначення статусу кожного з парків та скверів, з урахуванням його особливостей та майбутнього напрямку роботи.


4. Інноваційна політика

Досягнення необхідного рівня якості організації культурного дозвілля, надання якісних послуг населенню міста не можливе без врахування досягнень сучасної індустрії відпочинку. Тому при розробленні програми розвитку кожного з парків та скверів має бути використаний національний та світовий досвід.


5. Управління міськими парками та скверами, контроль за їхньою діяльністю

Управління міськими парками та скверами  здійснюється виконавчими органами Херсонської міської ради у межах їх компетенції згідно з чинним законодавством України.

6. Механізм реалізації концепції

Початковим етапом роботи з розвитку парків та скверів міста має стати:
-       остаточне визначення меж парків та скверів;
-       комплектація усієї необхідної документації;
-       інвентаризація матеріальних цінностей та зелених насаджень,
-       розроблення «Програми розвитку парків та скверів на території міста Херсона» з урахуванням задоволення соціальних потреб мешканців міста, впровадження механізмів громадського контролю за процесом розвитку парків та скверів;
-       оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки під парками та скверами м. Херсона.

Відповідно до статусу, для кожного парку та скверу має бути розроблена довгострокова програма його розвитку, головними розділами якої на першому етапі повинні бути:
-       проведення конкурсу на краще архітектурно-ландшафтне рішення території;
-       визначення джерел фінансування реалізації проекта-переможця;
-       технічне переобладнання споруд та атракціонів, літніх концертних майданчиків тощо.
- прийняття плану основної діяльності (масові культурні, просвітницькі, спортивні та інші заходи, різні форми дозвілля).

Для парків культури та відпочинку:
-       створення правових умов передачі їх в управління;
-       створення комісії з розгляду пропозицій щодо передачі парків культури та відпочинку на утримання на конкурсній основі.

Для меморіальних парків та скверів:
-       проведення конкурсів на архітектурний проект кожного з парків та скверів;
-       визначення етапів будівництва нових та реконструкції існуючих споруд, пам’ятних знаків, парканів, тощо та джерел фінансування робіт;
-       створення програми культурно-просвітницької діяльності кожного з меморіальних парків та скверів.

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Берислав: зустріч з владою. «Громадське коло навколо Бериславської громади: стань архітектором відновлення».

Підсумкова діалогова Платформа в Бериславській громаді: надбання та перспективи