Центр громадської експертизи презентував результати аналізу вивчення стану впровадження енергозбереження в ЖКГ України

24 січня 2011 року в УНІАН (м. Київ) відбулася прес-конференція за результатами виконання проекту “Кращі практики енергозбереження на місцевому рівні”. Проект здійснювався Центром громадської експертизи за підтримки Фонду Східна Європа та за сприяння Міністерства з питань житлово-комунального господарства України.

Метою проекту “Кращі практики енергозбереження на місцевому рівні” було створення основи для реалізації проектів із впровадження енергозбереження у житлово-комунальному господарстві України шляхом збору, опису, узагальнення та широкого оприлюднення інформації про кращі практики енергозбереження, впроваджені на місцевому рівні на даний час.
В межах проекту впродовж восьми місяців (з березня по листопад 2010 року) проводився збір інформації про існуючі в Україні на місцевому рівні практики впровадження енергозбереження у житлово-комунальному господарстві. З цією метою фахівці Центру громадської експеpтизи розробили спеціальні форми для опису проектів, а також детальні інструкції щодо відбору практик та внесення до форм інформації про них. До збору інформації Центром громадської експертизи було залучено 14 регіональних дослідників, які займались вивченням ситуації у сфері енергозбереження у 18 регіонах України; відомості щодо інших регіонів надали відповідні підрозділи обласних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. Проектом було охоплено 22 області України, Автономну Республіку Крим та м. Севастополь. Не надали інформації про реалізовані або впроваджувані проекти з енергозбереження Закарпатська та Одеська області, а також м. Київ.
Одним із практичних результатів реалізації проекту “Кращі практики енергозбереження на місцевому рівні” стала підготовка і публікація “Каталогу проектів щодо енергозбереження у житлово-комунальному господарстві України”, який і було презентовано на прес-конференції. Виконавці проекту планують розповсюдити каталог серед представників місцевої влади та підприємств житлово-комунального господарства, міжнародних донорських організацій та українських експертів у сфері енергозбереження й енергоефективності та реформування житлово-комунального господарства.
Під час представлення результатів реалізації проекту Віктор Лях – виконавчий директор Фонду Східна Європа, за підтримки якого здійснювався проект, – наголосив: “Матеріали, зібрані в межах даного проекту, повинні стати цінним ресурсом для органів місцевої влади, а також підприємств житлово-комунального господарства, у підготовці проектів і бізнес-планів для залучення бюджетного фінансування та інвестицій у сферу підвищення енергоефективності житлово-комунального господарства. А це, у свою чергу, дозволить містам і селам зекономити мільйони гривень бюджетних коштів та стати більш енергонезалежними”.
Після цього експерти проекту “Кращі практики енергозбереження на місцевому рівні” повідомили основні висновки, отримані за результатами реалізації проекту. Вони підкреслили, що на сьогодні серед основних стимулів для впровадження проектів з енергозбереження у житлово-комунальному господарстві очевидно переважають економічні фактори (підвищення вартості енергоносіїв, низька фінансова спроможність місцевих бюджетів), а не розуміння екологічних проблем конкретних територій та України загалом чи бажання підвищити якість житлово-комунальних послуг або знизити їх вартість для громадян.
Зокрема голова правління Центру громадської експертизи Любомир Чорній зазначив, що “головним стимулом для впровадження проектів з енергозбереження у житлово-комунальному господарстві на сьогодні є зростання цін на енергоносії. Іншим важливим чинником є бажання місцевої влади економити бюджетні кошти, що спрямовуються на утримання бюджетних закладів та дотування комунальних підприємств. Вирішення екологічних проблем на даний час не є мотивуючим чинником при впровадженні проектів з енергозбереження, що може свідчити про невисоку екологічну культуру місцевих посадовців і працівників підприємств житлово-комунального господарства”.
Також фахівці звернули увагу на специфічні регіональні відмінності в активності органів місцевої влади та житлово-комунальних підприємств у сфері впровадження енергозбереження та підвищення енергоефективності на об’єктах житлово-комунального господарства.
Так, консультант проекту Наталія Ходько зауважила, що “регіони західної і північно-західної України є більш активними, вони впроваджують різноманітні проекти, не нехтуючи при цьому невеликими об’єктами, а також частіше переходять на місцеві види палива. На півдні України активніше звертаються до використання сонячної енергії. Східні області частіше застосовують вітчизняні розробки у сфері енергозбереження і більше концентруються на проектах, що здійснюються у централізованих системах тепло- і водопостачання”.
Крім того, дослідники відзначили, що на сьогодні доступні фінансові ресурси для впровадження проектів у сфері енергозбереження в Україні використовуються недостатньою мірою. Це стосується як коштів міжнародної технічної допомоги, так і кредитів міжнародних фінансових інституцій. Любомир Чорній з цього приводу зауважив: “На сьогодні кошти міжнародних інституцій, які прагнуть працювати в Україні у сфері енергозбереження, залучаються недостатньо активно – в основному через низьку якість презентації проектних ідей потенційним інвесторам або донорам, оскільки ініціатори проектів іноді не здатні оцінити майбутні економічні та екологічні результати від їх реалізації та чітко описати пропоновані в межах проектів кроки”.
Насамкінець учасники прес-конференції заявили, що не збираються зупинятися на досягнутих результатах. Так, Фонд Східна Європа планує і надалі фінансувати різноманітні ініціативи щодо впровадження енергозбереження та підвищення енергоефективності у житлово-комунальному господарстві й інших галузях економіки України, а Центр громадської експертизи шукатиме можливості здійснити комплексне дослідження і з’ясувати імовірну вартість модернізації житлово-комунального господарства для України та визначити ризики, які загрожують Україні в разі бездіяльності у цій сфері.
Проект “Кращі практики енергозбереження на місцевому рівні” здійснювався Центром громадської експертизи за підтримки Фонду Східна Європа на кошти, надані Посольством Швейцарії в Україні, Посольством Королівства Норвегія в Україні та Агентством США з Міжнародного Розвитку (USAID).

Центр громадської експертизи
тел. (093) 246-02-46
info@expertise.org.ua

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Берислав: зустріч з владою. «Громадське коло навколо Бериславської громади: стань архітектором відновлення».

Підсумкова діалогова Платформа в Бериславській громаді: надбання та перспективи