Діалогова група в Бериславській громаді обговорює публічні консультації та законодавчі новели з демократії участі

Друге робоче засідання діалогової групи  (ДГ) з відновлення Бериславської  міської територіальної  громади,  де разом з громадськими  експертами місцеві мешканці  обговорили можливості публічних консультацій, відбулося 28 червня 2024 року.  Діалогова група діє як дорадчо-консультативний орган на базі  громадського хабу згідно Розпорядженню начальника  міської військової адміністрації. 

Партнерство влади і громади було втілено в новостворену діалогову групу в рамках проєкту громадської організації Причорноморський центр політичних та соціальних досліджень (ПЦПСД). До складу групи увійшли на засадах територіальної, соціальної і гендерної репрезентативності лідери громадської думки, бюджетники, громадські активісти, представники  міської ради. 
Засідання ДГ відбувалося в змішаному форматі (офлайн та онлайн), в  роботі ДГ взяли участь 25 осіб, серед присутніх були начальник Бериславської міської військової адміністрації Олександр Алчієв,  Олена Тихонова (соціально-економічний відділ БМВА), староста с. Зміївка Микола Куривчак, начальниця відділу соціального захисту  Маргарита Гришко, а також мешканці Бериславської міської територіальної громади.

На початку засідання начальник Бериславської міської військової адміністрації Олександр Алчієв привітав всіх з Днем Конституції України. 
Експерт Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень Дементій Бєлий розпочав роботу ДГ  з презентації теми «Впровадження механізмів залучення громадян та  інструменти демократії участі». А потім були поставлені завдання для групової роботи: Що можна реалізувати з механізмів демократії участі прямо зараз? Які питання можуть увійти до Орієнтовного плану публічних консультацій на 2024 рік? 

В ході обговорення учасники запропонували розробити та ухвалити Порядок проведення публічних консультацій в Бериславській міській територіальній громаді. Виникла дискусія навколо питання, хто саме може брати участь в публічних консультацій в Бериславській громаді, тому що більшість жителів виїхали за межі громади, отримали статус ВПО та проживають в інших громадах. В ході обговорення прийшли до думки, що одним з головних завдань для міської влади є повернення жителів до населених пунктів Бериславської громади, тому важливо підтримувати зв’язок із мешканцями громади, де б вони наразі не перебували, залучаючи їх у тому числі до публічних консультацій.
Важливим моментом стало розуміння, що “консультація” в даному контексті це не процес, коли посадові особи роз’яснюють громадянам положення законів, а коли представники влади консультуються з громадянами щодо їхніх нагальних потреб та збирають пропозиції задля поліпшення проєктів нормативно-правових актів (НПА). 

Учасники обговорення підтвердили необхідність  складання  Орієнтовного плану публічних консультацій в Бериславській міській територіальній громаді.  
За підсумками зустрічі експерти ПЦПСД рекомендували  діалоговій групі наступні дії:
1) В подальших засіданнях ДГ  підтримувати змішаний формат, щоб забезпечити максимальну участь мешканців, особливо тих, хто перебуває за межами громади.
2) Розробити Порядок публічних консультацій. в Бериславській міській територіальній громаді, щоб офіційно запровадити механізми участі громадян.
3) Залучення ВПО: створити спеціальні механізми для залучення внутрішньо переміщених осіб до публічних консультацій, забезпечивши їхню участь у процесі прийняття рішень.
4) Використання онлайн-інструментів: посилити використання онлайн-консультацій, анкетування та гугл-форм для залучення громадян, забезпечивши доступність і зручність цих інструментів. 
5) Затвердити Орієнтовний план публічних консультацій, включивши в нього обов’язкові консультації за новим законом, консультації по проєктах НПА та пропозиції від громадськості. 
6) Організувати навчальні заходи для представників громади щодо проведення публічних консультацій, використання онлайн-інструментів та залучення громадян до процесу прийняття рішень.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ:  
новели Закону України щодо народовладдя в місцевому самоврядуванні; нові процедури демократії участі,  публічні консультації та бюджетні слухання

Законодавчі засади залучення громадян до ухвалення рішень: 
Конституція України 
Закони України ("Про місцеве самоврядування в Україні", "Про органи самоорганізації", "Про громадські об'єднання", "Про доступ до публічної інформації та інші)
Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо народовладдя на рівні місцевого самоврядування» від 9 травня 2024 року
Указ Президента України від 27.09.2021 № 487/2021 "Про Національну стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021-2026 роки"
Розпорядження КМУ "Про затвердження плану заходів до 2024 року щодо реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021-2026 роки«
Постанова КМУ № 996 від 2010 р. Із змінами «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»
Розпорядження військових обласних, районних, міських та селищних адміністрацій

Забезпечення ефективних процедур участі громадськості під час вирішення питань місцевого значення (вимоги Володимира Зеленського): 

обов'язковості затвердження у кожній територіальній громаді її статуту, що визначає, зокрема, порядки організації громадських слухань, внесення місцевої ініціативи та реалізації інших форм демократії участі;
сприяння запровадженню публічних консультацій з громадськістю, у тому числі обов'язкових публічних консультацій у процесі підготовки проектів місцевих бюджетів;
сприяння включенню до регламентів місцевих рад обов'язкових процедур забезпечення інформаційної прозорості і відкритості, у тому числі питань залучення громадськості до підготовки проектів актів, що мають важливе суспільне значення.

Народовладдя на рівні місцевого самоврядування: новий Закон 7283 від 9 травня 2024 року, стаття 61 визначають форми участі територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення: 
1) місцевий референдум;
2) загальні збори (конференція) жителів;
3) місцева ініціатива;
4) громадські слухання;
5) участь жителів у плануванні та розподілі коштів місцевого бюджету;
6) публічні консультації;
7) консультативно-дорадчий орган при органах та/або посадових особах місцевого самоврядування;
8) громадське оцінювання діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування;
9) інші форми участі, що не суперечать закону.

Проведення громадських слухань є обов’язковим щодо:
прийняття, внесення змін до статуту територіальної громади; проектів програмних документів (концепцій, програм, стратегій, планів); проекту бюджету місцевого самоврядування; інших питань, визначених законом або статутом територіальної громади.

Участь жителів у плануванні та розподілі коштів місцевого бюджету: жителі мають право брати участь у плануванні та розподілі коштів місцевого бюджету шляхом внесення відповідних пропозицій. Органи місцевого самоврядування сприяють залученню жителів до процесу складання, розгляду, виконання місцевого бюджету і звітування про його виконання.

Публічні консультації
Жителі мають право брати участь у публічних консультаціях, організованих органами місцевого самоврядування, шляхом внесення пропозицій щодо вирішення питань місцевого значення.
План публічних консультацій – головний документ планування залучення громадян (Порядок). Консультації з громадськістю організовує і проводить орган влади,  який є головним розробником проекту нормативно-правового акту.  Органи влади щороку складають орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю, який складається з урахуванням пропозицій громадських рад. Орієнтовний план затверджується до початку року. Громадські об’єднання  можуть ініціювати проведення консультацій. 

Обов’язкові публічні консультації щодо проектів нормативно-правових актів, які:
стосуються конституційних прав, свобод та обов’язків громадян;
стосуються життєвих інтересів громадян, у тому числі впливають на стан навколишнього природного середовища;
передбачають провадження регуляторної діяльності у певній сфері;
визначають стратегічні цілі, пріоритети і завдання у тому числі проекти програм економічного, соціального і культурного розвитку, рішення стосовно їх виконання;
визначають порядок надання адміністративних послуг;
стосуються найменуванню та перейменуванню;
стосуються витрачання бюджетних коштів (звіти головних розпорядників бюджетних коштів за минулий рік).

Форми публічних консультацій:
конференції, форуми, громадські слухання, засідання за круглим столом, збори, зустрічі (наради) з громадськістю; Інтернет-конференції; засідання громадських рад; електронні консультації з громадськістю; вивчення громадської думки здійснюється шляхом проведення соціологічних досліджень та спостережень; створення телефонних "гарячих ліній", проведення моніторингу коментарів, відгуків, інтерв’ю, інших матеріалів у друкованих медіа та онлайн-медіа для визначення позиції різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін. 

Консультативно-дорадчі органи: жителі можуть входити до складу та/або брати участь у роботі консультативно-дорадчих органів  при органах та/або посадових особах місцевого самоврядування з метою підготовки пропозицій щодо вдосконалення їхньої роботи, участі в розробленні проектів актів, вирішенні інших питань, віднесених до повноважень зазначених органів та/або посадових осіб.

Участь молоді у місцевому самоврядуванні: органи та посадові особи місцевого самоврядування визначають форми та порядок залучення молоді до вирішення питань місцевого значення. Жителі, яким виповнилося 14 років, мають право ініціювати та брати участь у таких формах: місцева ініціатива, громадські слухання, публічні консультації, консультативно-дорадчий орган, в інших формах участі, що не суперечать закону.

Статут територіальної громади: до 1 січня 2027 року треба затвердити статуту територіальної громади є обов’язковим.  Статутом територіальної громади визначаються:
1) засади здійснення місцевого самоврядування на її території, символіка територіальної громади;
2) форми та порядок участі територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення;
4) засади відносин органів та посадових осіб місцевого самоврядування з органами самоорганізації населення, об’єднаннями громадян, іншими суб’єктами;
5) порядок здійснення громадського контролю за діяльністю органів та посадових осіб місцевого самоврядування;
6) засади відкритості та прозорості діяльності органів та посадових осіб;
7) порядок інформування, звітування перед територіальною громадою голови, депутатів ради та старост;
8) вимоги до кількості підписів громадян на підтримку електронної петиції до органу місцевого самоврядування та строку збору підписів;
9) засади розвитку територіальної громади;
10) інші питання місцевого значення. 

Громадські ради – двигун процесу публічних консультацій. Громадська рада виконує наступні дії:   готує та подає органу виконавчої влади пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю та їхньої організації; готує та подає органу виконавчої влади обов’язкові для розгляду пропозиції, висновки, аналітичні матеріали щодо вирішення питань у відповідній сфері, підготовки проектів нормативно-правових актів, удосконалення роботи органу; проводить громадський моніторинг  пропозицій та зауважень громадськості; збирає, узагальнює та подає органу виконавчої влади пропозиції громадськості щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення. 

Проєкт «Партнерство влади і громади заради відновлення «Діємо разом!» впроваджується в межах грантового конкурсу «Посилення громадської участі в процесах раннього відновлення на звільнених територіях», який адмініструється ІСАР Єднання за підтримки Фонду «Партнерство за сильну Україну», що фінансується країнами партнерами.

Галина Бахматова

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Берислав: зустріч з владою. «Громадське коло навколо Бериславської громади: стань архітектором відновлення».

Підсумкова діалогова Платформа в Бериславській громаді: надбання та перспективи