Третій етап навчання громадських експертів: «депутатом без значка» може стати кожен активний громадянин


В Бериславській та Високопільсьскій громадах наприкінці червня відбувся третій тренінг для громадських експертів з теми  «Залучення громадян та громадська активність під час відновлення. Інструменти місцевої демократії». Повне навчання складається з 4-х тренінгів, в кінці якого громадські експерти отримають сертифікати щодо успішного засвоєння матеріалу.

«Партнерство влади і громади заради відновлення «Діємо разом!» - це проект  Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень (ПЦПСД), націлений на активізацію мешканців Бериславської  та Високопільської  громад Херсонської області в процесах раннього відновлення.  Підписані  Меморандуми  в обох громадах про сприяння діяльності діалогових груп на базі створених громадських хабів закріпили нагальні комунікації влади та громади на рівні місцевих владних рішень.  

Тренінг складався з декількох інтерактивних сесій, після теоретичної частини кожної сесії учасникам було запропоновано практичні завдання, мозкові штурми, обговорення, прийняття спільних рішень, кейс-стаді. 

Спочатку тренери презентували теоретичні засади громадської участі. Чому це важливо для громади? Які є види громадської участі та їх значення для місцевої демократії? Громадська участь та залучення громадян:  що в них спільного і що відрізняє одне від одного? Які є законодавчі засади для громадської активності? Значення громадської участі для  місцевої демократії не можна перебільшити: це забезпечення відповідальності та контролю за діяльністю органів влади; це підтримка прозорості та відкритості процесів прийняття рішень; це вплив громадськості на формування політики зміцнення громадської солідарності та взаємодопомоги. 

Тренери надали майбутнім громадським експертам обґрунтовані знання щодо найбільш поширених та ефективних форм залучення громадян до прийняття рішень: 
Громадські організації
Органи самоорганізації населення
Дорадчі органи
Громадські слухання
Місцеві ініціативи
Публічні консультації
Електронні петиції
Громадські експертизи
Бюджет участі

Друга сесія була присвячена власне інструментам місцевої демократії. Як  можна реалізувати права громадян? Які є основні інструменти демократії участі? Що таке громадський бюджет? Тренери підкреслили особливу важливість Статуту  громади, який і  визначає порядок реалізації механізмів залучення громадян до прийняття рішень.

Далі була обґрунтована надзвичайно важлива роль громадських організацій (ГО) в процесах місцевої демократії. ГО як представники інтересів громадян можуть представляти їх у взаємодії з органами місцевого самоврядування, можуть впливати на розробку та прийняття рішень в громаді,   можуть спостерігати за діяльністю органів місцевого самоврядування, здійснювати  громадський контроль; можуть організовувати громадян для участі в місцевих ініціативах, волонтерській діяльності тощо. 

Третя сесія запропонувала учасникам ознайомитись з практичними  прикладами успішного залучення громадян, як шукати разом шляхи ефективної   комунікації з місцевою владою, як дізнатись про особливу роль  громадських організацій у процесі залучення громадян до процесів відновлення. 

Все це  починалося в Італії весною 1970 року та розповсюдилося по всьому світу.  В Італії  в той час розпочалися регіональні реформи, які гальмувалися на різних рівнях. Тоді на допомогу прийшли соціологи, які почали вивчати особливості життя італійських громад і прийшли до революційного відкриття. Соціолог Роберт Петнем відкрив  залізне правило громадської участі, яка є основою соціального капіталу в  будь-якій демократичній країні: це  велика кількість та різноманітність громадських організацій;  це горизонтальні соціальні зв’язки, спільні заходи та активності; це традиції участі громадян в обговоренні з владою громадських справ (вертикальні соціальні зв’язки); це також цінності поваги до людини. Ці чотири фактори приводять до зміцнення довіри в громаді, що у свою чергу приводить до збільшення соціального капіталу та економічного зростання в громаді.

Громадська активність – це те, що об’єднує всі компоненти формули Роберта  Петнема «Діалог та спільне благо»: участь громадян в усіх сферах діяльності повинна бути спрямована на покращення життя громади, на спільне благо, на розвиток місцевого самоврядування, на підсилення впливу на прийняття рішень місцевими органами влади. 

Міжнародний рівень підтримки громадської участі базується на наступних документах: 
Міжнародний пакт ООН про громадянські і політичні права.
Європейська хартія місцевого самоврядування.
Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхуська конвенція).

Правові засади громадської участі у національному законодавстві надають народу України великі можливості:
Конституція України, 
Закони України ("Про місцеве самоврядування в Україні", "Про органи самоорганізації", "Про громадські об'єднання", "Про доступ до публічної інформації та інші),
Указ Президента України від 27.09.2021 № 487/2021 "Про Національну стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021-2026 роки",
Розпорядження КМУ "Про затвердження плану заходів до 2024 року щодо реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021-2026 роки",
Розпорядження військових обласних, районних, міських та селищних адміністрацій. 

Окрема сесія була присвячена процедурам створення та запуску активності нових громадських організацій (об’єднань) (ГО) задля долучення до безмежних ресурсів міжнародної допомоги Україні для її відновлення після перемоги у цій війні. 

Громадське об'єднання - це добровільне об'єднання громадян з метою захисту своїх прав та свобод, задоволення своїх інтересів, досягнення поставлених цілей. Вимоги та порядок створення громадського об'єднання визначається ЗУ «Про громадські об'єднання» та ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань». Саме ГО в громаді надає можливість об'єднати активних людей  у одну спільноту, створити умови для ефективного захисту інтересів громади, відкрити можливості для конструктивної співпраці з місцевою владою. Учасники тренінгу спільними зусиллями сформували слоган: «Пам'ятайте! Голос громадської організації сильніший, ніж кожного громадянина окремо».

Що ж потрібно для успішного запуску  громадської організації?  Визначити її мету та завдання. Для цього необхідно залучити  однодумців, провести стратегічну сесію і знайти  відповіді на такі запитання: для чого створюється організація, яка її мета або місія? які проблеми вирішить, на чиє життя вплине? як ви досягатимете мети? якими будуть основні напрямки роботи й чому саме вони? які конкретні дії або заходи необхідно впровадити, щоб досягти мети?

Де  можна дізнаватись про нові конкурси та актуальні гранти?  
Громадський простір: https://www.prostir.ua/
Портал Гурт: https://gurt.org.ua/ (потребує додаткової безкоштовної реєстрації)
Міжнародний фонд "Відродження" https://www.irf.ua/
Посольства США, Великої Британії, Німеччини, Канади тощо.

Остання сесія  тренінгу була присвячена головним формам безпосереднього самоврядування в громадах, закріпленим в українському законодавстві. Учасники навчання  засвоїли головні відмінності та можливості  громадських обговорень, громадських слухань, загальних зборів громадян за місцем проживання, місцевих ініціатив, ОСН як представників інтересів жителів  у відповідній місцевій раді, електронних петицій тощо. 

Якщо громадські обговорення включають в себе різні види зустрічей, консультацій, семінарів та інших заходів, спрямованих на вислуховування думок та пропозицій громадян з певних питань, то громадські слухання - це більш формальний процес, який відбувається в рамках регламентованих законодавством процедур. Головна відмінність цих двох форм громадської участі полягає у  наявності конфлікту: відсутність конфліктів - громадські обговорення найбільш прийнятна форма; наявність конфлікту - необхідність дотримуватись процедури, а це вимагає вже форми громадських слухань. 

Що таке «депутат без значка»? Тренери на прикладах успішних історій місцевих ініціатив показали, що саме ця форма громадської участі надає можливість активістам громади стати учасниками рішення пленарних засідань місцевої ради.  

А яка форма активності громадян дає можливість бути як  «І один в полі воїн»?  Учасники навчання дізналися, що саме  законодавча можливість  робити звернення та запити на інформацію до влади, а також електронні петиції  (звернення громадян  онлайн до органів державної влади та місцевих рад з вимогою розглянути важливе питання чи вирішити проблему)   може зробити будь-якого громадянина воїном місцевої демократії. 

Причорноморський центр (ПЦПСД)  має успішний досвід співпраці з громадами Херсонської області: це і експертна допомога в розвитку громад (розробка стратегічних документів, програм розвитку та відновлення),  і залучення громадян до прийняття рішень задля побудови діалогу між владою та громадськістю,  і розв’язання конфліктів.  
Проєкт «Партнерство влади і громади заради відновлення «Діємо разом!» впроваджується в межах грантового конкурсу «Посилення громадської участі в процесах раннього відновлення на звільнених територіях», який адмініструється ІСАР Єднання за підтримки Фонду «Партнерство за сильну Україну», що фінансується країнами партнерами. 

Галина Бахматова 

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Берислав: зустріч з владою. «Громадське коло навколо Бериславської громади: стань архітектором відновлення».

Підсумкова діалогова Платформа в Бериславській громаді: надбання та перспективи