Інформаційна довідка: концепція Платформи громадської участі у відновленні громад

Мета Платформи громадського обговорення: сформулювати аспекти та напрямки процесу відновлення в  громаді та обговорити їх.  Формування свідомості та відповідальності за місце, де живеш, розуміння важливості участі громадян у процесах відновлення (як при плануванні, так і реалізації планів/стратегій відновлення) у жителів пілотних громад Чернігівської, Харківської, Луганської, Миколаївської та Херсонської областей.  Спільні обговорення влади та громади сприяють  скоординованому внеску громадянського суспільства в проекти реконструкції та відновлення регіону,  врахуванню  потреб та побажань. 

Пріоритетні чи нові теми та порядок денний зустрічей генерують разом  місцеві регіональні експерти у співпраці з місцевими жителями. 

Орієнтовні  запропоновані теми зустрічей:
Охорона здоров'я.
Патріотичне виховання.
Інфраструктура та громадський транспорт.
Освіта.
Благоустрій та екологія.
Туризм.

Завдання Платформи громадської участі: 
- Формування  громадської свідомості та відповідальності за місце, де живеш 
- Розуміння важливості участі громадян у процесах відновлення (як при плануванні, так і реалізації планів/стратегій відновлення) 
- Спільні обговорення влади та громади сприяють  скоординованому внеску громадянського суспільства в проекти реконструкції та відновлення регіону,  врахуванню  потреб та побажань 
- Платформа має на меті стати простором для громадськості, де б вони мали можливість впливати на прийняття рішень та співпрацювати з органами місцевого самоврядування 
- Такий підхід зміцнює відповідальність влади  та впевненість громади  у прийнятих рішеннях, сприяючи збудові спільного майбутнього для всіх жителів громади
- Допомогти місцевій владі та громаді  усвідомити відповідальне ставлення до залучення громадян в процес прийняття рішень
- Зміцнити співробітництво між місцевою владою, жителями і громадськими організаціями під час відновлення територіальної громади  
- Посилити комунікацію між владою та громадою для максимального залучення жителів громади у процеси розробки та ухвалення рішень на місцях.

Реконструкція території включає в себе   не лише фізичну реконструкцію,  але і  соціальна реконструкція та відродження громади, тобто комплексне відновлення є орієнтованим на громадян, тобто людино-центричним. 

Адвокація на національному рівні: презентація аналітичних записок та участь у заходах Міністерства розвитку інфраструктури України щодо реконструкції та відновлення, а також прозорості та підзвітності місцевої влади сприятиме процесу залучення скоординованого внеску громадянського суспільства до проектів реконструкції.

 Принципи створення Платформи громадської участі у відновленні громади

1. Залучення громадян: Забезпечення активної участі громадян у процесі відновлення та розвитку їх громад.
2. Посилення демократії: Сприяння зміцненню демократичних цінностей та практик через безпосередню участь громадян в рішеннях, що стосуються їхнього місцевого середовища.
3. Співпраця та партнерство: Створення простору для співпраці, обміну досвідом та знаннями між різними учасниками громади.
4. Стійке розвиток: Забезпечення стійкого розвитку громад через участь громадянського суспільства у визначенні та реалізації стратегій розвитку та відновлення.
5. Освіта та підвищення обізнаності: Навчання, просвіта громадян та збільшення їх обізнаності про важливість та методи відновлення та розвитку громад.
6. Інновації: Стимулювання інноваційних ідей та рішень для відновлення громади, використовуючи творчий потенціал громадян.
7. Адвокація: Підтримка інтересів громади на різних рівнях, включаючи місцеві, національні та глобальні.
8. Сприяння соціальній справедливості: Робота над вирівнюванням соціальних нерівностей та посилення взаємної солідарності в громаді.
9. Забезпечення ресурсів: Залучення, координація та оптимальне використання ресурсів (фінансових, людських, матеріальних), що доступні для відновлення громади.
10. Створення позитивного соціального впливу: Прямий внесок в поліпшення якості життя громадян, підвищення стійкості громади, а також усунення негативних соціальних наслідків.
11. Розвиток міжсекторального діалогу: Посилення комунікації та співробітництва між громадським суспільством, державними установами, приватним сектором, науковими установами та іншими ключовими стейкхолдерами для досягнення взаємних цілей.
12. Підтримка культури участі: Сприяння активній громадській позиції та підтримка культури громадянської участі, демократії і відповідальності.
13. Відновлення соціальних зав’язків в громаді. Підтримка комунікації та спілкування між жителями, що залишись в громаді, та тими, хто виїхав. 
14. Гендерна рівність. Рівна участь жінок і чоловіків у розвитку та відновленні громад є запорукою підвищення безпеки, економічного зростання, успішності як для громади в цілому, так і для кожного її мешканця. Важливо зважати також на рівність прав і рівність можливостей, враховувати чи ідентифіковані відмінності між жінками і чоловіками щодо їхньої участі, ресурсів, можливостей. 
15. Інклюзивність. Інклюзія як процес збільшення ступеня участі всіх громадян в соціумі, у тому числі людей з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення, стає також важливим компонентом у розвитку та відновленні громад. Дотримання принципу інклюзивності посилює гнучкість, адаптивність та потужність. 

Проект реалізується при фінансовій підтримці Уряду Великої Британії в рамках проекту «Ефективність процесів відновлення та відбудови в Україні через забезпечення участі громадян», який виконує ГО «Центр Доброчин» у партнерстві з громадським  організаціями «Громадська ініціатива Луганщини», «Фонд розвитку міста Миколаєва», «Чугуївська правозахисна група» та «Причорноморський центр політичних і соціальних досліджень» (Херсон).

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Берислав: зустріч з владою. «Громадське коло навколо Бериславської громади: стань архітектором відновлення».

Підсумкова діалогова Платформа в Бериславській громаді: надбання та перспективи