Річний звіт Причорноморського центру політичних і соціальних досліджень за 2021 рік

 

Публікуємо річний звіт організації за 2021 рік. 

ЗМІСТ

1. Місія та завдання організації;

2. Постійна діяльність організації;

3. Основні досягнення в 2021 році;

4. Організаційна структура: колективний керівний орган, команда;

5. Проекти виконані за звітний період.

6.  Інформація про партнерів 

7. Інформація про донорів

8. Фінансова частина

9. Контактна інформація 

 

1. Місія та завдання організації

Місією нашої організації є найширше розповсюдження та утвердження цінностей демократії, громадянського суспільства та людської гідності в Україні та в південному регіоні, шляхом впровадження механізмів відповідальності влади перед громадянами, реалізації програм правової та політичної просвіти, захисту прав людини, підтримки громадських ініціатив та самоорганізації населення.

Завдання організації:

1)  Розвиток демократії участі. Сприяння громадській активності, самоорганізації населення; участі громадян в прийнятті владних рішень.

2)  Сприяння розвитку місцевого самоврядування, всебічному розвитку громад, впровадженню реформ на місцевому рівні.

3) Сприяння в побудові діалогу та зростанню довіри між владою та громадянами в громадах південного регіону.

4)  Відкрита влада. Сприяння відкритості та підзвітності влади. Громадський контроль над діяльністю посадових осіб, підзвітність обраних осіб.

5)  Сприяння в запобіганні корупції в органах місцевої влади та самоврядування, впровадження антикорупційних механізмів в громадах, сприяння їх реалізації;

6)  Запобігання та розв’язання конфліктів в громадах. Аналіз місцевих проблем, які можуть призводити до конфліктів, допомога органам місцевої влади та  представникам громадськості в розв’язанні конфліктів.

7)  Посиленні інституційної спроможності  ХОО ПЦПСД для реалізації цілей  для захисту громадянських прав та свобод й розвитку в регіоні демократії участі.

 

2. Постійна діяльність організації

- моніторинг виконання депутатами, сільським та міськими головами, політичними партіями взятих на себбе під час виорів зобов’язань;

- моніторинг  діяльності місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо реалізації ними місцевих політик, дотримання законодавства, в тому числі антикорупційного;

- допомога територіальним громадам регіону в розвитку, у впровадженні реформ; сприяння в розробці нормативних документів, в тому числі стратегічного характеру, надання рекомендації щодо впровадження ефективних управлінських практик;

- залучення активних громадян до прийняття рішень, до громадського контролю над діяльністю місцевої влади; в тому числі до участі в бюджетному процесі;

- проведення  семінарів,  круглих  столів,  інших  форм  навчання  для  представників інститутів громадянського суспільства (далі – ІГС), депутатів, посадових осіб, видання методичної та консультативної літератури з цих питань;

- надання безкоштовних правових консультацій представникам ІГС, просто активним громадянам, представникам місцевої влади по питанням розвитку громад та захисту інтересів їх жителів;

- вдосконалення місцевих нормативно правових актів, які регулюють впровадження механізмів демократії участі, сприяють залученню громадян до прийняття рішень, прийняття нових рішень; 

- участь в роботі партнерських мереж, залучення потенціалу організації до вирішення важливих соціальних проблем у складі національних та регіональних громадських коаліцій;

- дослідження  стану  громадянського суспільства  в  громадах, оцінка спромодності ІГС, підготовка відповідних звітів та рекомендацій;

- захист прав виборців під час проведення виборів Президента, народних депутатів, місцевих виборів;

- проведення освітніх кампаній та досліджень стану громадянського суспільства в громадах регіону;

- аналіз стану корупції в громадах, розробка та впровадження антикорупційних інструментів;

- аналіз чинників, які призводять до конфліктів в громадах, проведення тренінгів для представників місцевої влади та активістів по запобіганню та розв’язанню конфліктів.

 

3. Основні досягнення в 2021 році;

1. Організація традиційно відіграє велику роль в діяльності громадської ради при Херсонському міському голові, яку очолює  керівник Центру Олександр Мошнягул. Експерти організації надають фахові консультації по питанням, які розглядає громадська рада, готують проекти документів.

Наприклад, рекомендації експертів були покладені в основу рішень громадської ради по питанням затвердження бюджету міста на 2022 рік; прийняття нового Статуту міста та Регламенту міської ради; пропозицій по покращенню роботи громадського транспорту міста;  

2. Експерти організації відіграють провідну роль в діяльності Ресурсного центру з розвитку місцевої демократії в Херсонській області, яка є громадською партнерською ініціативою, і працює в регіоні з 2013 року.

В 2021 році в межах ресурсного центру були проведені дослідження стану громадянського суспільства в Милівській та в Тягинській громадах. В межах дослідження були проведені фокус групи, анкетування жителів, зроблені аналіз НПА та моніторинг ЗМІ.

В цих же громадах були проведені практичні тренінги по питанням застосування інструментів демократії участі для представників громадськості та органів місцевої демократії.

В партнерстві з Всеукраїнською Асоціацією сприяння самоорганізації населення розроблений проект Положення про органи самоорганізації населення, яке передане для розгляду до Кочубеївської, Милівської та Присіваської громад.

В цих же громадах проведені інформаційні зустрічі з активістами громад з метою створення ініціативних груп по створенню ОСН.

На замовлення Милівської ТГ експерти організації розробляють проект Статуту громади. В 2022 році планується його громадське обговорення та винесення на сесію сільської ради.

Ціла низка документів була розроблена в партнерстві з представниками ОМС та громадськості в Присіваській громаді. Так, після громадського обговорення затверджене Положення про регулярний прийом виборців і звітування депутатів, яке має суттєво покращити комунікацію між владою та мешканцями.

Присіваській сільський голова затвердив план консультацій з громадськістю. Перед цим ми провели міні тренінг щодо застосування інструменту публічних консультацій та 2 онлайн наради з представниками громади щодо змісту плану консультацій. Також ми допомогли громаді провести першу консультацію по питанню виявлення та розв’язання конфліктів інтересів в депутатському корпусі.

Експерти організації розробили та передали на затвердження сільської ради проект цільової програми «Безпека в Присіваській громаді», програма підготована на підставі проведених консультацій з жителями громади.

Проведені 4 фокус групи в селах Присіваської громади на яких з’ясовувались проблеми довкілля громади. На підставі отриманих даних експерти готують пропозиції по вдосконаленню Стратегії розвитку громади в частині захисту довкілля. В 2022 році підготовані пропозиції будуть  запропоновані для громадського обговорення та винесені на розгляд сесії сільської ради.

Проведені інформаційні зустрічі – семінари з представниками молоді Кочубеївської та Присіваської громад по питанню створення в цих громадах молодіжних рад. В 2022 році планується створення молодіжних рад в зазначених громадах. Ми домовились з керівництвом громад, що будемо надавати повноцінну методологічну та коуч підтримку створеним радам.

Досягнуто домовленість та укладено меморандум про співпрацю з керівництвом Бериславської міської ради щодо участі експертів організації в розробці Стратегію розвитку громади в частині розвитку громадянського суспільства, підвищення ефективності влади, формування довіри та партнерства. В 2021 році була проведене анкетування жителів громади.

3. В 2021 році організація активно працювала над розв’язанням конфліктів в громадах, відновленню довіри між владою та громадянами.

В Кочубеївській громаді за нашою ініціативою була створена діалогова група по вирішенню місцевих екологічних проблем, які є вкрай конфліктогенними в громаді. До складу групи увійшли представники керівництва громади, місцевих НГО, активні громадяни із всіх старостатів. Результатом діяльності діалогової групи стало відновлення централізованого роздільного збору та вивозу сміття, облаштування полігону твердих відходів, почались заходи з озеленення. Експерти Центру готували проекти документів, надавали коуч підтримку членам ініціативи, організували проведення громадського обговорення напрацювань діалогової групи.

В Милівській громаді була створена Ініціативна група по розробці Стратегії розвитку громади. За результатом фокусованих досліджень в громаді було з’ясовано, що найбільш конфліктогенною проблемою в громаді є відсутність єдності між населеними пунктами, низька довіра до влади громади, відсутність бачення спільного розвитку. Саме для цього була створена Робоча група, до якої були залучені жителі всіх сіл громади, па також долучились експерти Центру.

Робоча група напрацювала текст Стратегії розвитку Милівської громади на 5 років, яка була обговорена на громадських слуханнях і винесена на сесію сільської ради.

В Тягинській громаді також були проведені фокус групи, які виявили, що найбільш конфліктогенною проблемою є низька кваліфікація посадовців в ОМС та, відповідно, незадовільні адміністративні послуги. Тут була сформована Робоча група з представників влади та громадськості для сприяння у створенні ЦНАП громади. Робоча група обговорила та запропонувала сільській голові пропозиції по найбільш важливим питанням створення ЦНАП, а саме: вибір організаційної форми, структура ЦНАП, перелік послуг, який буде надаватись та умови його роботи.

Експерти Центру підготували документи необхідні для забезпечення роботи ЦНАП, які після погодження на робочій групі були схвалені на сесії сільської ради. Відкриття ЦНАп планується на весні 2022 року.

Наприкінці 2021 року експерти організації провели громадське обговорення проекту бюджетів в селах Кочубеївської та Милівської громад. Партнерами обговорень виступили відділи фінансів громад. За результатами обговорень були отримані пропозиції та зауваження від громадян, які частково були враховані.

Експерти організації стали провідними консультантами по питанням реформування та оптимізації мереж освітніх закладів в громадах. У нас є великий досвід у проведенні аналізу стану освітніх мереж, які спеціально готували для Нижньосірогозької, Новорайської та Присіваської громад. Протягом року експерти організації надали практичні консультації цілій низці громад по цьому питанню, в тому числі і через передачі обласного «Суспільного» телебачення.

4. В партнерстві з Одеською обласною організацією КВУ проведено чергову «Атестацію депутатів Херсонської міської ради», детальний аналіз діяльності депутатів. Підготовані рекомендації щодо покращення роботи з виборцями та звітності за виконання передвиборчих обіцянок. 

5. Експерти організації брали участь в великих партнерських всеукраїнських проектах:

- проект «Доброчесні громади» програми «DOBRE», який реалізує Партнерство за прозорі місцеві бюджети. Проект направлений на підвищення рівня бюджетної прозорості в громадах. В межах проекту експерти готували спільно з представниками громад «Бюджети для громадян», презентували їх під час інформаційних кампаній в громадах та проводили оцінку прозорості бюджетного процесу в громадах;

- проект програми «U-Lead» «Створення належних ЦНАПів». В межах проекту експерти надали інституційну підтримку у створенні 12 ЦНАП Херсонської та Кіровоградської областей;

6. На протязі року в організації працювала громадська приймальня, яка надавала консультації по питанням місцевого розвитку, розвитку громадянського суспільства та впровадження інструментів місцевої демократії. На протязі року експерти організації надали близько 400 консультацій телефоном, електронною поштою, через соціальні мережі, а також безпосередньо.

7. Експерти організації долучаються до діяльності важливих дорадчих органів регіону. Так, керівник організації Олександр Мошнягул та експерт Дементій Білий увійшли до складу Координаційної ради сприяння впровадженню національної Стратегії розвитку громадянського суспільства при голові ХОДА. Олександр Мошнягул увійшов до складу Робочих груп з розробки Статуту міста Херсон та розробки Стратегії розвитку міста Херсон.

8. Організація активно співпрацює з місцевими та регіональними ЗМІ, активно висвітлює свою діяльність в соціальних мережах. Експерти організації Олександр Мошнягул, Дементій Білий, Володимир Молчанов є постійними гостями регіональних телеканалів «Суспільний» та «ВТВ».

 

4. Організаційна структура: колективний керівний орган, команда

Вищим керівним органом організації є конференція, яка обирає правління, голову правління.

Головою правління є Олександр Мошнягул. Крім нього до складу правління входить керівник ХОО КВУ Дементій Білий та підприємець Андрій Цивільський.

Крім того до актива організації входять інші відомі в регіоні громадські активісти та експерти: Олег Дядюн, депутат Бериславської районної ради минулих скликань, голова ГО «Громадські Ініціативи» Володимир Молчанов, фахівець в питаннях фінансів, голова ГО «Транспорт Херсонщини», Григорій Чайковський, керівник спортивного клубу «Витязь».

 

5. Проекти виконані за звітний період.

Протягом 2021 року організація реалізувала низку проектів підтриманих Міжнародним Фондом «Відродження», а саме:

-  Запобігання та врегулювання конфліктів в громадах шляхом залучення мешканців до вирішення місцевих проблем (завершився в березні);

- Сприяння в реалізації завдань Стратегії розвитку Кочубеївської ОТГ щодо охорони довкілля (завершився у вересні);

- Сприяння Присіваській ТГ в актуалізації Стратегії розвитку громади в компоненті охорони довкілля (знаходиться в стадії реалізації);

- Сприяння використанню інструментів місцевої демократії в громадах Херсонської області(знаходиться в стадії реалізації);

- Активна участь громадян в процесах реформ – шлях до розв’язання конфліктів (знаходиться в стадії реалізації);

Також, в партнерстві з Одеським КВУ реалізується проект «Атестація депутатів Херсонської міської ради»;

 

6.  Інформація про партнерів  

Причорноморський центр є активним учасником декількох всеукраїнських громадських партнерських мереж, серед яких слід виділити Мережу ресурсних центрів з розвитку місцевої демократії; Громадське Партнерство за прозорі місцеві бюджети та Всеукраїнську Асоціацію сприяння розвитку самоорганізації населення. 

На регіональному рівні Причорноморський центр адмініструє діяльність Ресурсного центру з розвитку місцевої демократії в Херсонській області. Члени організації беруть активну участь в роботі Громадської ради при Херсонському міському голові. Керівник організації Олександр Мошнягул є керівником цієї ради.

Безпосередніми партнерами Центру під час реалізації проектів є ХОО Комітету виборців України та ГО «Транспорт Херсонщини».  

 

7. Інформація про донорів

Головним донором організації в 2021 році був Міжнародний Фонд «Відродження».

 

8. Фінансова частина

В 2021 році організація отримала кошти грантів від Міжнародного Фонду «Відродження» на загальну суму 956 000 грн.

Видатки у 2021 році склали 599 700 грн, і вони були направлені виключно на реалізацію проектів організації, виконання її статутних завдань.

Більша частина видатків, близько 520 000 була витрачена на оплату послуг консультантів та тренерів, які були залучені до реалізації проектів.

Близько 32 000 було витрачено на відрядження та транспортні витрати під час реалізації проектів. 

Частина видатків була направлена на організацію заходів організації (круглі столи, прес-конференції, тренінги) та виготовлення інформаційних матеріалів.

Також було придбано обладнання: ноутбук та компьютер,

 

9.Контактна інформація 

 
Юридична адреса організації: м. Херсон, прт. 200 років Херсона, буд. 32, кв. 56

Контакти ГО «Причорноморський центр політичних і соціальних досліджень»:  

Херсон, Придніпровський узвіз, 1 оф. 8, тел. +38 0552 34442, факс +38 0552 34442 

За постійними оновленнями роботи організації можна слідкувати за посиланням:

На веб-платформі www.pcpsd.org.ua

В соціальній мережі www.facebook.com/pcpsd.org.ua

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Берислав: зустріч з владою. «Громадське коло навколо Бериславської громади: стань архітектором відновлення».

Підсумкова діалогова Платформа в Бериславській громаді: надбання та перспективи