Громадських аудиторів почули на національному рівні

Грудневі зміни у Бюджетний кодекс України зобов’язали місцевих посадовців  розміщувати бюджетні запити і результати оцінки ефективності бюджетних програм на офіційних сайтах міськрад, що можуть стати підставою для змін бюджетні призначення та припинення фінансування. Також запроваджується система внутрішнього аудиту та середньо строкового бюджетного планування. 

У законі України від 6 грудня 2018 № 2646-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового бюджетного планування» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2646-19 з’явились три новели , що відповідають наступним рекомендаціям експертів громадського партнерства «За прозорі місцеві бюджети» у напрямках:

Прозорість бюджетного процесу та оцінки його ефективності ;
Дієвість механізму підвищення ефективності бюджетних програм як складової системи середньострокового планування бюджет
Долання безкарності через запровадження механізму внутрішнього аудиту.

Реліз липневої робочої зустрічі  з формування пропозицій

Повний текст громадської експертизи 

Відповідно по згаданим трьом пунктам :

1)Прозорість бюджетного процесу та оцінки його ефективності. Змінами до Бюджетного кодексу України (далі БКУ)  від 6 грудня 2018 введено  норму обов’язкового розміщення на офіційних сайтах місцевих рад:
 
  • бюджетних запитів ; (Ст.28, п1, ч.2  доповнено абз. 3 відповідного змісту);
  • результатів оцінки ефективності бюджетних програм (Ст.28, п 3  доповнено нормою відповідного змісту).

2)Дієвість механізму підвищення ефективності бюджетних програм як складової системи середньострокового планування бюджетів.
Це механізм врахування відповідних висновків органів публічної влади (органів виконавчої влади, уповноважених на проведення контролю за дотриманням бюджетного законодавства та Рахункової палати) при формуванні змін до паспортів бюджетних програм.  Далі текст:

«абзац другий викласти в такій редакції: Результати оцінки ефективності бюджетних програм (включаючи висновки органів виконавчої влади, уповноважених на проведення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, та висновки

Рахункової палати) є підставою для прийняття рішень про внесення в установленому порядку змін до бюджетних призначень поточного бюджетного періоду, відповідних пропозицій до проекту бюджету на плановий бюджетний період та Бюджетної декларації (прогнозу місцевого бюджету), включаючи зупинення реалізації відповідних бюджетних програм»;

3)Долання безкарності через запровадження механізму внутрішнього аудиту .
У тексті законопроекту в 1 читанні не було норми, що стосується удосконалення процесів контролю та аудиту бюджетного процесу. В діючій редакції БКУ в ст. 26 дане поняття викладені розмито на нечітко.

В тексті (2 читання) доповнено ст 26 БКУ:

Конкретизовано та уточнене суб’єкти та поняття внутрішнього контролю та аудиту . Далі текст:

в абзаці першому слова «закладах та у підвідомчих бюджетних установах» замінити словами «установах і на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління таких розпорядників бюджетних коштів»;
в абзаці другому слова «бюджетної установи та її підвідомчих установ» замінити словами «розпорядника бюджетних коштів і підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління»;
абзац третій викласти в такій редакції:
 
«..Внутрішнім аудитом є діяльність, спрямована на удосконалення системи управління, внутрішнього контролю, запобігання фактам незаконного, неефективного та не результативного використання бюджетних коштів, виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності розпорядника бюджетних коштів і підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, та яка передбачає надання незалежних висновків і рекомендацій. Для здійснення внутрішнього аудиту розпорядник бюджетних коштів в особі керівника утворює самостійний структурний підрозділ внутрішнього аудиту, що є підпорядкованим і підзвітним безпосередньо такому керівнику..»;

 Абзац четвертий доповнити другим реченням такого змісту: «Організаційно-методологічні засади здійснення внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту визначаються Міністерством фінансів України, яке забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері державного внутрішнього фінансового контролю, у тому числі здійснює оцінку функціонування систем внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту».

Прес-служба ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва»
__________________________________________________

Відео та громадська експертиза підготовлені в рамках проекту ГО «Фонд розвитку міста Миколаєва» (ФРММ) на тему: «Від цілісності до ефективності місцевих бюджетів 4 областей України» за підтримки Посольства Великої Британії в Україні.

Мета проекту: Запровадити міжнародні стандарти прозорого та підзвітного процесу бюджетування у принаймні 16-х пілотних місцевих громадах (містах регіонального значення та  об’єднаних територіальних громадах) в 4-х областях півдня та сходу України.

Партнери проекту: ДОГО «Дніпропетровський координаційно-експертний центр з питань регуляторної політики»; ГО «Причорноморський центр політичних та соціальних досліджень» (м Херсон); ГО «Кризовий медіа — центр «Сіверський Донець» (Сєверодонецьк).

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Берислав: зустріч з владою. «Громадське коло навколо Бериславської громади: стань архітектором відновлення».

Підсумкова діалогова Платформа в Бериславській громаді: надбання та перспективи