Тренінг з основ бюджетного процесу: продовжується навчання активістів громад Херсонської області

Підписаний  Меморандум з військовими  адміністраціями Бериславської  міської та Високопільської  селищної громад  закріпив можливості  співпраці громадян  з місцевою владою, сприяння в проведенні всіх заходів проекту щодо партнерства, предметний розгляд напрацьованих Діалоговою групою пропозицій громадськості та врахування  їх в планах відновлення громад. 
Проект  в двох громадах Бериславського району Херсонської області під назвою «Партнерство влади і громади заради відновлення «Діємо разом!» продовжується на стадії навчання громадських активістів. Другий тренінг з теми «Вступ до бюджетного процесу» (онлайн) організували та провели експерти Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень В. Молчанов, Д. Білий та О. Дядюн. Це вже другий етап навчання, яке складається з 4-х тренінгів. Всі 18 учасників другого тренінгу з  обох громад виявили надзвичайну зацікавленість, активність, високий  інтелектуальний рівень та здатність до пізнання нових можливостей. 

Керівник проекту Володимир Молчанов підкреслює, що «окрім  матеріального відновлення громад,  необхідно відроджувати і місцеве самоврядування,  і ефективну участь громади, і підсилення громадських організацій, і соціальну  згуртованість  між громадянами та владою». 
 
Програма тренінгу включала в себе 7 тематичних сесій: 
1. Вступ до бюджетного процесу: формування, використання,  структура (доходи та видатки, загальний та спеціальний фонди, основні етапи бюджетного процесу, ролі та відповідальність різних органів влади у бюджетному процесі).  
2. Формування місцевого бюджету: джерела надходжень (різні збори та податки), процедура складання та затвердження, можливості громадського бюджету. 
3. Структура видатків головного розпорядника місцевого бюджету: видатки на керівництво і управління,   видатки на основну діяльність – надання публічних послуг,  фінансування проектів місцевого розвитку. 
4. Методи та інструменти громадського контролю: прозорість та підзвітність місцевих бюджетів. 
5. Аналіз бюджетних документів. 
6. Практичні приклади, завдання та кейси. 
7.Юридичні аспекти громадського контролю: законодавче забезпечення бюджетного процесу та громадського контролю - Бюджетний кодекс як базовий нормативний документ,  важливі для громадян статті  1,2, 20, 28. 
Що таке бюджет? Це План (проєкт) формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій органів державної влади, місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду, яким є календарний рік
Які є етапи бюджетного процесу? Підготовчий  етап, етап  виконання та етап  звітування. 
Хто є головний розпорядник бюджетних коштів (ГРБК)? Це виконавчий орган ОМС, чи його підрозділ, визначений рішенням про бюджет, уповноважений розробляти бюджетні запити, формувати бюджетні програми, розподіляти кошти між одержувачами

Громадський контроль над бюджетним процесом 
Для повноцінного громадського контролю бюджетного процесу на всіх етапах, крім громадської зацікавленості і компетенції, необхідно дотримання владою принципів відкритості (тобто виконання обов'язків з оприлюднення проєктів рішень, самих рішень, додатків, звітів про виконання, паспортів бюджетних програм відповідно до статті 28 БКУ) та  прозорості (тобто ініціативне заохочення громадян через збір пропозицій, громадське обговорення, предметний розгляд пропозицій і зауважень, публічність заходів звітування)

Яким чином громадяни можуть ефективно брати участь у бюджетному процесі? 
1. Через співпрацю з владою сприяти забезпеченню відкритості і прозорості;
2. Надавати пропозиції до майбутнього проєкту бюджету на стадії його підготовки;
3. Надавати пропозиції і зауваження до вже розробленого проєкту бюджету; 
4. Шляхом порівняльного аналізу показників ефективності і якості пропонувати владі відкоригувати неефективні та/або неякісні заходи бюджетних програм;
5. Пропонувати змінити і доповнити показники бюджетних програм в паспортах для кращого контролю доброчесності та ефективності; 
6. Здійснювати альтернативну оцінку ефективності за власними показниками або за первинними (не підігнаними під факт) значеннями чинних показників в рамках громадського аудиту. 

Інструменти громадської участі і моніторингу (бюджетні слухання, звіти): 
1) Включення збору пропозицій громадян до бюджету на наступний рік до річного плану консультацій з громадськістю з поєднанням форм надання пропозицій письмово через листи на електронну скриньку, шляхом заповнення бланків, які знаходяться у вільному доступі в ОМС, за підсумками збору пропозицій ОМС формує і оприлюднює у вересні  звіт із зазначенням кількості і переліку прийнятих і неприйнятих громадських пропозицій, за можливості – причин відхилення;  
2) Використання бюджету участі (громадського бюджету) в розмірі не менше 2% від суми видатків загального фонду;
3) Проведення обов’язкових громадських слухань, скликаних і організованих головою громади із залученням наявних дорадчо-консультативних органів в проміжок часу між схваленням виконкомом проєкту рішення про місцевий бюджет і сесією ради, на якій проєкт має бути розглянутий; такі умови бажано прописати в Статуті громади;  
4) Проведення публічного звітування головних розпорядників про виконання бюджетних програм та оцінку їхньої ефективності у форматі обов’язкових громадських слухань, також із залученням наявних дорадчо-консультативних органів.  

Причорноморський центр (ПЦПСД)  має успішний досвід співпраці з громадами Херсонської області: це і експертна допомога в розвитку громад (розробка стратегічних документів, програм розвитку та відновлення),  і залучення громадян до прийняття рішень задля побудови діалогу між владою та громадськістю,  і розв’язання конфліктів. 

Проєкт «Партнерство влади і громади заради відновлення «Діємо разом!» впроваджується в межах грантового конкурсу «Посилення громадської участі в процесах раннього відновлення на звільнених територіях», який адмініструється ІСАР Єднання за підтримки Фонду «Партнерство за сильну Україну», що фінансується країнами партнерами. 

Галина Бахматова 

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Берислав: зустріч з владою. «Громадське коло навколо Бериславської громади: стань архітектором відновлення».

Підсумкова діалогова Платформа в Бериславській громаді: надбання та перспективи