Семінар з проектного менеджменту: розпочалося навчання активістів громад Херсонської області

Проект «Партнерство влади і громади заради відновлення «Діємо разом!», що діє  в двох громадах Бериславського району Херсонської області, перейшов на стадію навчання громадських активістів. Громади вже отримали облаштовані громадські хаби та  сформовані діалогові групи для співпраці влади та громади. Разом з експертами  Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень (ПЦПСД) над процесами раннього відновлення на звільнених територіях України  при потужному посиленні громадської участі працюють представники влади та активні мешканці  обраних громад. 
Керівник проекту Володимир Молчанов підкреслює, що «окрім  матеріального відновлення громад,  необхідно буде відроджувати і місцеве самоврядування,  і ефективну участь громади, і підсилення громадських організацій, і соціальну  згуртованість  між громадянами та владою". Підписані  Меморандуми про сприяння діяльності діалогових груп і громадських хабів в  Бериславській та Високопільській громадах  закріпили  постійні комунікації влади та громади. 
  
На початку червня для громадських експертів  обох цих громад було проведено тренінг (онлайн)  «Основи проєктного менеджменту для участі у процесі відновлення». Це лише перший етап навчання, яке складається з 4-х тренінгів. Всі 11 учасників навчання з обох громад виявили надзвичайну зацікавленість, активність, високий  інтелектуальний рівень та здатність до пізнання нових можливостей. Тренінг провели експерти ПЦПСД Дементій Білий, Володимир Молчанов, Олег Дядюн. 
Тренінг складався з чотирьох частин, кожна з яких закінчувалася практичним завданням, що охоплювала всі аспекти проєктного менеджменту. 
Група працювала  досить активно, проходили жваві обговорення та ставились багато запитань щодо формулювання мети та завдань проєкту, різниці між метою та завданням, щодо індикаторів виконання проєкту та моніторингу результатів. За підсумками тренінгу було проведено фінальне оцінювання, не було жодної негативної оцінки, всі учасників тренінгу зазначили, що він був  дуже корисним, процес навчання був ефективно і добре організованим. 

Короткий зміст матеріалів  семінару
Що таке проєкт? Це тимчасове підприємство, призначене для надання унікальних послуг, створення інших унікальних продуктів

Фази проєкту:   ініціювання (ідея – розробка статуту);  оборотний основний цикл (планування- виконання-моніторинг);  закриття (оцінка досягнення результатів, звітування)

Піраміда планування:   Хто, коли, як, за що?  Що треба робити? Як ми цього досягнемо? Чого хочемо? Чому?       
 
Структура проєкту: 
1. Анотація (резюме), 
2. мета, завдання, 
3. попередні і альтернативні приклади діяльності для досягнення мети, 
4. очікувані результати, 
5. заходи, 
6. управління ризиками, 
7. бенефіціари і стейкхолдери 

Мета проекту - це якісні зміни, які відбудуться;  завдання  проекту - це спосіб і шляхи досягнення мети;  результати  проекту  можуть бути короткострокові і довгострокові,  кількісні і якісні.

Стейкхолдери – це всі особи, які діями чи бездіяльністю впливають чи можуть вплинути на перебіг виконання проєкту. Бенефіціари –  це вигодонабувачі від результатів проєкту.
 
Ризики: події, які можуть статися і вплинути на перебіг проєкту і досягнення його мети; ризики  можуть бути зовнішніми і внутрішніми. 
    
Заходи проєкту: діяльність, яка здійснюється послідовно чи паралельно, і яку можна виокремити. Заходи мають надавати вимірюваний результат з індикаторами виконання та доказом їхнього існування, зазначати відповідальних осіб, локальну потребу в ресурсах.  Всі заходи відображаються в графіку проекту. 

Змістовний звіт в кінці проєкту: це модифікована проєктна заявка, де плани перетворюються у повідомлення про їхнє виконання, з посиланням на індикатори у вигляді додатків. 

Фінансовий звіт –  це модифікований бюджет, де план витрат стає звітом про їхнє здійснення з індикаторами – первинними документами. 
Причорноморський центр (ПЦПСД)  має успішний досвід співпраці з громадами Херсонської області: це і експертна допомога в розвитку громад (розробка стратегічних документів, програм розвитку та відновлення),  і залучення громадян до прийняття рішень задля побудови діалогу між владою та громадськістю,  і розв’язання конфліктів. 

Проєкт «Партнерство влади і громади заради відновлення «Діємо разом!» впроваджується в межах грантового конкурсу «Посилення громадської участі в процесах раннього відновлення на звільнених територіях», який адмініструється ІСАР Єднання за підтримки Фонду «Партнерство за сильну Україну», що фінансується країнами партнерами. 

Галина Бахматова 

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Берислав: зустріч з владою. «Громадське коло навколо Бериславської громади: стань архітектором відновлення».

Підсумкова діалогова Платформа в Бериславській громаді: надбання та перспективи