Милівська військова адміністрація затверджує Комплексну програму підтримки переселенців

 

У червні 2023 року розпочалась робота по проекту «Сприяння інтеграції ВПО та використанню інструментів місцевої демократії на рівні громад» в рамках програми «Демократія і належне врядування» Міжнародного Фонду Відродження. Проект реалізує громадська організація Причорноморський центр політичних та соціальних досліджень (ПЦПСД)  у співпраці з місцевою владою у   Бериславській і Милівській громадах, в які переїхали мешканці сусідніх сіл та отримали  там статус ВПО – внутрішньо переміщених осіб.    Створені для цього Ради ВПО працюють за коуч підтримки  громадських  експертів. Керівництво приймаючих громад намагається зробити все необхідне для забезпечення базових потреб переміщених осіб. 
Члени ради ВПО ще на початку її роботи визнали  необхідність не обмежуватися захистом і допомогою ВПО, які перебувають всередині громади. На кожну особу ВПО всередині громади припадає понад 10 ВПО, які з громади виїхали з Бериславської громади, але  вони декларують своє  бажання повернутись. Тому допомога саме своїм землякам, що виїхали, згідно з виявленими потребами і в межах можливостей має бути передбачена і є дуже важливою для людей. 

Для виконання всіх завдань влади по відношенню до ВПО за дорученням, наданим Радою ВПО Милівської сільської громади, експертом ПЦПСД Володимиром Молчановим була розроблена Комплексна програма соціальної підтримки, адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб в Милівській сільській територіальній громаді на 2024-2025 роки.  В грудні 2023 року на засіданні сільської військової адміністрації  Милівської громади були прийняті наступні рішення щодо роботи з ВПО.  

Керуючись статтями 46, 143, 144 Конституції України, пунктом 22 частини першої статті 26, пунктом 1 частини другої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Милівська сільська військова адміністрація вирішила: 

1. Затвердити Комплексну програму соціальної підтримки, адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб в Милівській сільській територіальній громаді на 2024-2025 роки, що додається.
2. Включити Комплексну програму соціальної підтримки, адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб в Милівській сільській територіальній громаді на 2024-2025 роки до Програми економічного і соціального розвитку Милівської сільської територіальної громади на 2024 рік.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на   заступник голови сільської військової адміністрації.   
  
Наведемо нижче основні напрямки  Плану заходів Комплексної  програми підтримки ВПО
 
Сприяння адаптації внутрішньо переміщених осіб в Милівській сільській територіальній громаді. Реалізація житлових прав внутрішньо переміщених осіб. Організація поселення та створення належних умов проживання ВПО. Забезпечення належних умов проживання в місцях компактного проживання ВПО. Здійснення заходів з залучення фінансової або технічної допомоги для забезпечення тимчасового проживання ВПО. Пошук грантів, міжнародних місій та благодійних фондів для надання необхідної допомоги ВПО. Облаштування соціального житла на 4 ліжко-місця в с. Новокам’янка для тимчасового безоплатного розміщення ВПО. 

Реалізація права ВПО на соціальний захист.  Надання транспортних послуг внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам: пільговий автобус Суханове - Новокам’янка – В.Олександрівка. Взяття на облік та видача довідок. Забезпечення повного та своєчасного нарахування та виплати ВПО соціальних допомог. Забезпечення надання соціальних послуг. Забезпечення прав дітей, які перемістились без супроводу законного представника з територій, де ведуться бойові дії, на соціальний захист.

Забезпечення надання адміністративних послуг ВПО. Взяття ВПО на облік громадян, які потребують житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання. Реєстрація повідомлень про пошкоджені та знищені об’єкти нерухомого майна через єдиний портал державних послуг «Дія». Забезпечення функціонування та інформаційне наповнення інформаційно-аналітичної системи обліку даних щодо компенсації витрат за тимчасове розміщення ВПО «Прихисток». 

Працевлаштування ВПО. Сприяння працевлаштуванню ВПО та здійснення заходів з їх професійного навчання як умови підвищення конкурентоздатності на ринку праці. Залучення громадян із числа ВПО, які перебувають на обліку у Бериславському районному центру зайнятості, до громадських робіт. Залучення релокованих суб’єктів господарювання до тренінгів з написання грантових заявок. 

Інформаційно-роз’яснювальна робота щодо комплексу соціальної підтримки та психологічної допомоги ВПО. Забезпечення безперебійної роботи гарячої телефонної лінії для координації роботи щодо надання допомоги ВПО. Забезпечення необхідною інформацією для ВПО на сайті Милівської сільської ради через створення і заповнення  розділу «Переселенцям». Забезпечення системи своєчасного надання достовірної, актуальної інформації про наявні послуги та місця для тимчасового розміщення ВПО. 

Забезпечення доступу до освітніх послуг та оздоровлення дітей. Забезпечення отримання ВПО дублікатів документів про повну та базову загальну освіту, здобуту на тимчасово окупованих територіях.  Виготовлення та видача дублікатів документів про освіту. Проведення атестації для визначення результатів навчання та періодів навчання на тимчасово окупованій території. Створення умов для реалізації права ВПО на освіту. Надання особам із числа ВПО соціально-педагогічних, юридичних, інформаційних послуг. Співпраця, соціальне партнерство з представниками Дитячого фонду організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ).  

Забезпечення надання психологічної допомоги і реабілітації ВПО. 

Забезпечення надання безоплатної первинної правової допомоги ВПО, включно з особами, які тимчасово виїхали за межі громади. 

Сприяння інтеграції внутрішньо переміщених осіб у Милівську сільську територіальну громаду

Створення мобільного фонду соціального житла у відносно безпечних населених пунктах громади для осіб, які терміново потребують тимчасового розміщення внаслідок руйнування житла.

Запровадження механізму періодичного моніторингу та оцінки стану інтеграції ВПО в Милівській СТГ шляхом регулярного анкетування як ВПО, які перебувають у громаді, так і тих жителів громади, які виїхали за її межі, і звітування про результати .
 
Матеріал підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного Фонду «Відродження» в рамках спільної ініціативи «Європейське Відродження України». Матеріал представляє позицію авторів і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу чи Міжнародного фонду «Відродження».

Галина Бахматова 

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Берислав: зустріч з владою. «Громадське коло навколо Бериславської громади: стань архітектором відновлення».

Підсумкова діалогова Платформа в Бериславській громаді: надбання та перспективи