Річний звіт Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень за 2020 рік

Друкуємо річний звіт організації за 2020 рік 

 

ЗМІСТ

1. Місія та завдання організації

2. Постійні дії організації

3. Основні досягнення в 2020 році;

4. Організаційна структура: колективний керівний орган, команда

5. Основні сектори, де працює організація та клієнти.

6. Основні проекти виконані за звітний період.

7.  Інформація про партнерів 

8. Інформація про донорів

9. Фінансова частина

10. Контактна інформація 

 

1. Місія та завдання організації

Місією нашої організації є найширше розповсюдження та утвердження цінностей демократії, громадянського суспільства та людської гідності в нашому регіоні шляхом створення механізму відповідальності влади перед народом, реалізації програм правової та політичної просвіти, захисту прав людини, підтримки громадських ініціатив та самоорганізації населення.

 

Завдання організації:

1)  Розвиток демократії участі. Сприяння громадській активності, участі громадян в прийнятті владних рішень, сприяння розвитку місцевого самоврядування, стратегічного розвитку територій та самоорганізації населення.

2)  Відкрита влада. Сприяння відкритості та підзвітності влади. Громадський контроль над діяльністю посадових осіб, підзвітність обраних осіб.

3)  Сприяння в запобіганні корупції в органах місцевої влади та самоврядування, впровадження антикорупційних механізмів в громадах, сприяння їх реалізації;

4) Сприяння в реалізації реформи децентралізації, допомога в розвитку об’єднаним територіальним громадам

5)  Запобігання та розв’язання конфліктів в громадах. Аналіз місцевих проблем, які можуть призводити до конфліктів, допомога органам місцевої влади та  представникам громадськості в розв’язанні конфліктів.

6)  Посиленні інституційної спроможності  ХОО ПЦПСД для реалізації цілей  для захисту громадянських прав та свобод й розвитку в регіоні демократії участі.

 

 

2. Постійні дії організації

- аналіз виконання депутатами, сільським та міськими головами, політичними партіями, своїх передвиборчих програм та своїх повноважень;

- громадський   моніторинг   рівня   виконання   зобов’язань   органів    влади,   які проголошені в нормативних актах про місцеве самоврядування, про державну службу,    про  корупцію,  свободу  совісті,  звернення  громадян,  про  інформацію, статус депутатів всіх рівнів тощо, які стосуються дотримання та захисту законних прав та свобод громадян.

- залучення активної частини територіальних громад до контролю над місцевими радами, витратами бюджетних коштів на розвиток територіальних громад, ефективності управління громадами;

- збільшення рівня участі у прийнятті рішень на рівні громад за рахунок розвитку самоорганізації населення, вдосконалення місцевих нормативно-правових актів;

- проведення  семінарів,  круглих  столів,  інших  форм  навчання  для  представників ІГС, депутатів  та активних членів місцевих громад, видання методичної та консультативної літератури з цих питань;

- забезпечення механізму надання безкоштовної правової допомоги населенню, а першу чергу ІГС (НГО, ОСН) ініціативним групам громадян, які займаються вирішенням колективних проблем;

- аналіз місцевих нормативно правових актів, які регулюють механізми громадського контролю над діями влади, сприяють більш активній участі громадян в прийнятті владних рішень, самоорганізації населення, вдосконалення НПА, прийняття нових рішень; 

- створення  партнерської  мережі  громадських  організацій  нашого  регіону  для збільшення можливостей впливу громадських організацій на прийняття органами місцевої влади рішень в інтересах територіальних громад з конкретних питань діяльності;

- дослідження  розвитку  політичних  та  громадських  структур  в  регіоні,  їхньої спроможності ефективного розвитку системи влади та громадянського суспільства, підготовка та надання рекомендацій з цих питань;

- захист прав виборців під час проведення виборів Президента, народних депутатів, місцевих виборів;

- підвищення культури організації та проведення  виборів через просвіту виборців та майбутніх виборців, сприяння організації постійного навчання членів виборчих комісій всіх рівнів;

- проведення освітніх кампаній та досліджень стану громадянського суспільства в ОТГ;

- аналіз стану корупції в громадах, розробка та впровадження антикорупційних інструментів;

- аналіз чинників, які призводять до конфліктів в громадах, проведення тренінгів для представників місцевої влади та активістів по розв’язанню конфліктів.

 

3. Основні досягнення в 2020 році;

- у Вербівській ОТГ (в жовтні 2020 року увійшла до складу Нижньосірогозької ТГ) був затверджений Статут розроблений експертами нашої організації. Після входження Вербівської громади до складу Нижньосірогозької (остання створена в межах колишнього району) відбулись наші зустрічі з керівництвом громади під час яких ми надали консультації щодо запровадження в громаді механізмів демократії участі. За результатами зустрічей в громаді створені старостинські округи з врахуванням побажань внутрішніх громад, за кожним селом закріплений депутат з його прийомом, кожному селу рекомендовано створити ОСН за нашою методикою. Запланували в 2021 році зробити аналіз стану освітніх закладів громади та надати пропозиції щодо їх оптимізації;

- завдяки активному сприянню організації активно діє громадська рада при Херсонському міському голові, очолював раду голова правління організації Олександр Мошнягул,

- продовжив свою роботу Ресурсний центр сприяння розвитку місцевої демократії, який був створений за ініціативи організації в 2013 році. Активісти організації є ключовими експертами та тренерами центру. Проведено низку навчальних заходів (семінари, прес-конференції, круглі столи)  з питань розвитку місцевої демократії та самоврядування; було проведено чергове дослідження стану місцевої демократії в громадах області.

- в партнерстві з Одеською обласною організацією КВУ проведено чергову «Атестацію депутатів Херсонської міської ради», детальний аналіз діяльності депутатів. Підготовані рекомендації щодо покращення роботи з виборцями та звітності за виконання передвиборчих обіцянок. 

- експерти організації провели дослідження виконання екологічного блоку Стратегії сталого розвитку Кочубеївської об’єднаної громади, зробили аналіз екологічних проблем громади, наразі відбувається актуалізація розділу «Екологія» Стратегії та готується комплексна цільова програма «Екологія»;

- в партнерстві з Чернігівською організацією «Доброчин» реалізували проект направлений на запобігання корупції в Кочубеївській та Вербівській громадах. За результатами проекту в обох громадах затверджені та реалізуються Антикорупційні програми.

- організація продовжила працювати в напрямку сприяння подоланню та попередженню конфліктів в громадах області. Підготовані пропозиції щодо подолання конкретних конфліктів в Присіваській, Милівській та Вербівській/Нижньосірогозькій (про 2 останні мова йшла вище) громадах. В Присіваській громаді затверджене рішення сільської ради про депутатський прийом та звіт, а також реанімовано Положення про консультації з громадськістю: почалась робота із розробки Плану консультацій. В Милівській громаді проведено дослідження стану місцевих проблем які можуть призводити до конфліктів.

- експерти організації беруть участь в різних партнерських громадських взяли участь в проекті програми «ДОБРЕ» «Доброчесні громади» та в проекті «ДІЄМО», які передбачають створення умов для запобігання корупції в ОТГ та підвищення рівня бюджетної прозорості в громадах.

- взяли активну участь в процесі обговорення змін в законодавстві щодо реформи децентралізації, надавали консультації громадам по проблемним питанням, збирали та оприлюднювали їх пропозиції та зауваження, провели в Херсоні великий круглий стіл присвячений цим питанням;

- виступили ініціаторами та основними розробниками пропозицій громадськості до Стратегії розвитку міста Херсон, які були затверджені громадською радою при Херсонському міському голові;

 

 

4. Організаційна структура: колективний керівний орган, команда

Вищим керівним органом організації є конференція, яка обирає правління, голову правління.

Головою правління є Олександр Мошнягул. Крім нього до складу правління входить керівник ХОО КВУ Дементій Білий та підприємець Андрій Цивільський.

Крім того до активу організації входять інші відомі в регіоні громадські активісти та експерти: Володимир Макуха, керівник ХМГО «За майбутнє Херсону», Олег Дядюн, депутат Бериславської районної ради, Володимир Молчанов, фахівець в питаннях фінансів, Григорій Чайковський, керівник спортивного клубу «Витязь».

 

5. Основні сектори, де працює організація та клієнти.

Основні напрямки діяльності організації;

- надання безкоштовної правової допомоги як індивідуальним клієнтам так і колективним (ІГС);

- проведення навчальних заходів (тренінги, семінари, круглі столи) для депутатів та ІГС з питань розвитку громадянського суспільства та самоорганізації населення;

- громадський моніторинг діяльності місцевої влади, виконання передвиборчих обіцянок обраними особами та партіями;

- громадське спостереження за виборами, підготовка членів комісій та спостерігачів;

- аналіз місцевих нормативних актів., що регулюють відносини інститутів ГС з владою, розробка та громадське лобіювання прийняття нових НПА;

- розробка стратегічних пропозицій для територіальних громад;

- сприяння в розвязанні конфліктів в громадах;

 

6. Основні проекти виконані за звітний період.

Адміністрували проекти;

- «Запобігання та врегулювання конфліктів в громадах шляхом залучення мешканців до вирішення місцевих проблем» підтриманий МФ «Відродження».

- «Сприяння в реалізації завдань Стратегії розвитку Кочубеївської ОТГ щодо охорони довкілля», також підтриманий МФ «Відродження».

В партнерстві з Одеським КВУ проведено «Атестацію депутатів Херсонської міської ради»

В партнерстві з Чернігівською організацією «Доброчин» реалізували проект направлений на запобігання корупції в Кочубеївській та Вербівській громадах.

 

7.  Інформація про партнерів 

Організація працює в постійному партнерстві з організаціями: ХОО Комітету виборців України та ХОО «Транспорт Херсонщини». Крім того, організація приймає активну роботу в коаліції Громадська рада при Херсонському міському голові. Керівник організації Олександр Мошнягул є керівником цієї ради. Організація є партнером обласного відділення Кризового медіа центру.

 

8 Інформація про донорів

Головним донором організації в 2020 році був Міжнародний Фонд «Відродження».

 

9 Фінансова частина

В 2020 році організація отримала кошти грантів від Міжнародного Фонду «Відродження» на суму 481 тисяч грн. Це склало бюджет організації, видатки якого були направлені виключно на реалізацію проектів організації, виконання її статутних завдань. 

Було придбано обладнання: комп'ютер, частина видатків була направлена на оплату послуг приватних підприємців, які надавали організації певні послуги, також були профінансовані заходи організації: круглі столи та прес-конференції.

 

10.Контактна інформація 

Юридична адреса організації: м. Херсон, прт. 200 років Херсона, буд. 32, кв. 56

Фактична адреса організації: м. Херсон, Придніпровський спуск 1, оф 8,

Контактні телефони, факс, електронна пошта: 8(0552) 45-35-87; факс - 32-50-26 (050) 396-67-52 admos@ukr.net;

 

 

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Берислав: зустріч з владою. «Громадське коло навколо Бериславської громади: стань архітектором відновлення».

Підсумкова діалогова Платформа в Бериславській громаді: надбання та перспективи