Засіб боротьби з «містечковим патріотизмом». Бюджет участіКонкуренція у межах громади є дуже корисною річчю, бо на виході виграє пересічний мешканець громади. Та це справедливо лише за умов, коли конкуренція є здоровою.

Після кілька місячних обговорень активні мешканці Присиваської громади сконцентрували свою увагу на такому важливому інструменту профілактики конфліктів, як бюджет участі.

Для покращення функціонування бюджету участі, як інструменту «здорової конкуренції» учасники обговорень запропонували:

1. Щодо статусу проекту –кожен проект спрямований на задоволення потреб або внутрішньої громади (чи окремих груп всередині), або всієї Присиваської громади (двох чи більше внутрішніх громад / окремих груп всередині них). Статус може бути як локальним (інтереси внутрішньої громади), так і загально громадським.

2. При визначенні загального обсягу Бюджету участі, починаючи з бюджету на 2021 рік, сільська рада визначає розподіл цього обсягу без залишку на Фонд підтримки локальних проектів і Фонд під-тримка загально-громадських проектів відповідно до статусів проектів. Жоден з фонду не може за сумою складати менше, ніж 40% від загального бюджету участі. Фонд підтримки локальних проектів розподіляється між внутрішніми громадами пропорційна чисельності їх населення.

3. Для визначення переможців – усі проекти, щодо яких відбувалось голосування, сортуються окремо по загально-громадському статусу, окремо локального статусу в розрізі внутрішніх громад.

4. В разі недостатньої активності з подання проектів на конкурс в межах окремо взятих локальних громад, тобто якщо сума вартості локальних проектів буде меншою за визначений ліміт для цієї гро-мади, різниця передається Фонду підтримки загально-громадських проектів.

З одного боку, Положення посилює гарантії внутрішніх громад отримати свою частку покращення, незалежно від рівня активності сусідів, з іншого – загально громадський рівень нікуди не дівся, і саме цей аспект закладений у ролі  «клею для громади».

Нагадаємо, що свою діяльність по подоланню конфліктів експерти Причорноморського центру здійснювали за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» в рамках проекту  «Залучення мешканців об’єднаних громад до реалізації реформ, шлях до розв’язання конфліктів». 

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Берислав: зустріч з владою. «Громадське коло навколо Бериславської громади: стань архітектором відновлення».

Підсумкова діалогова Платформа в Бериславській громаді: надбання та перспективи