Як залучити мешканців об’єднаних громад до реалізації реформ через розв’язання конфліктів


Об’єднати громади та отримати додаткові фінансові ресурси – то є третина справи. Найголовніше – правильно розпорядитися отриманими ресурсами та справедливо розділити доходи, не забувши нікого. Й цей момент виявляється серйозним викликом для багатьох новостворених громад.

Експерти з питань децентралізації фіксують стійкі тенденції зростання в ОТГ внутрішньої напруженості, яка приводить до конфліктів між основними сторонами об’єднаних громад. А це виконавча влада та депутати, мешканці та влада, бізнес та влада, між центром та локальними громадами,  між певними групами мешканців.

Фахівці з Асоціації сприяння самоорганізації населення разом із партнерською Мережею ресурсних центрів сприяння місцевої демократії наприкінці 2018 року провели масштабне дослідження «нових конфліктів» в новостворених громадах. Проаналізували ці конфлікти та розробили методику їхнього подолання.
Є кілька найпоширеніших типів «нових» конфліктів: щодо розподілу ресурсів між населеними пунктами; щодо оптимізації закладів соціальної інфраструктури, наприклад в освіті; земельні конфлікти; конфлікти щодо ефективності влади ОТГ; між владою ОТГ та району або всередині місцевої влади (наприклад між депутатами та головою).
Незалежно від причини, всі конфлікти мають негативні наслідки для всієї громади: посилюють соціальну напруженість, знижують ефективність місцевої влади, знецінюють її управлінські рішення, і як наслідок, погіршують соціально – економічний стан громади та рівень життя членів громади.
Врегулювати конфлікт коли він  зайшов далеко дуже важко, часто неможливо. Але коли він тільки формується, коли ми бачимо його перші ознаки, або коли в громаді тільки но створюються умови для майбутнього конфлікту є можливість розв’язати його запроваджуючи діалог та використовуючи механізми місцевої демократії. Саме в цьому напрямку вже багато років й працює Причорноморський центр політичних та соціальних досліджень, який створив Херсонський ресурсний центр сприяння місцевої демократії.
В 2019 році в рамках проекту «Залучення мешканців об’єднаних громад до реалізації реформ, шлях до розв’язання конфліктів», який був підтриманий Міжнародним фондом «Відродження», експерти Причорноморського центру сконцентрували свою діяльність на діагностиці та розробці рекомендацій у подоланні напруженостей та передумов внутрішніх конфліктів в двох громадах області – Присиваській та Виноградівській.
Діяльність в рамках проекту буде складатися з кількох етапів.

На першому етапі будуть проведені в громадах фокус-групи із обговорення теперешнього стану громад, настроїв після кількох років в умовах об’єднання громад, рівня напруженості, проблем, які не вдається подолати та існуючих конфліктів. Будуть сформовані карти потенційних конфлікти, а громадяни поінформовані про загрози для розвитку громади. Експерти  планують залучити до фокус-груп жителів всіх населених пунктів громади, які представляють різні соціальні групи.

На наступному етапі будуть проведені тренінги, навчання відібраних учасників, активістів громади основам конфліктології, медіації, використанню інструментів місцевої демократії.

Далі будуть створені ініціативні групи, учасники яких продовжать  навчання на тренінгах і оберуть проблему, яка має конфліктний характер і будуть вирішувати її використовуючи отримані знання та застосовуючи діалог, інструменти місцевої демократії.

Весь цей час представники Причорноморського центру будуть супроводжувати  діяльність ініціативних груп з розв’язання конфлікту. Експерти проекту допоможуть місцевим активістам у розв’язанні обраної проблеми.
Наприкінці проекту буде організований форум з обміну успішним досвідом та добрими практиками між учасниками проекту, під час якого будуть представлені його досягнення, відзначено успіхі, проаналізовано помилки, а також визначено дорожню карту подальшої діяльності в напрямку розв’язання конфліктів.

Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» у  межах проекту «Залучення мешканців об’єднаних громад до реалізації реформ, шлях до розв’язання конфліктів». Матеріал відображає позицію авторів і не обов’язково збігається  з позицією Міжнародного фонду  «Відродження»

Причорноморський центр політичних і соціальних досліджень, (ПЦПСД) в рамках проектної ініціативи «Демократична практика» Міжнародного фонду «Відродження» розпочинає реалізацію проекту «Залучення мешканців об’єднаних громад до реалізації реформ, шлях до розв’язання конфліктів».
ПЦПСД - це громадська організація, що діє протягом 13 років в царині вивчення найбільш проблемних питань розвитку регіону та розробки пропозицій щодо їх вирішення. Зокрема, за період діяльності, ПЦПСД успішно реалізував ряд проектів у різних сферах від виборчих практик до механізмів запобігання корупції. З 2015 року, від початку реформи децентралізації, організація активно співпрацює з об’єднаними громадами, успішно впроваджуючи різноманітні документи необхідні громадам для розвитку (Статути громад, Положення які забезпечують громадську участь в управлінні, запобігають корупції), інноваційні практики (Стратегії розвитку, програмно-цільовий метод формування бюджетів, сценарії оптимізації освітньої і медичної мереж тощо), програми забезпечення безоплатної первинної правової допомоги. З 2016 року ПЦПСД стала базовою організацією Мережі Ресурсних центрів із розвитку місцевої демократії в Херсонській області.
З 2017 року організація працює серед іншого в сфері врегулювання конфліктів в громадах.
Провідні експерти проекту
Дементій Бєлий, 0954877627, dementy85@gmail.com
Володимир Молчанов, 0675516887, zwiachzchersonu@gmail.com
Артем Чайковський, 0999508666, kyinotkie@gmail.com

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Берислав: зустріч з владою. «Громадське коло навколо Бериславської громади: стань архітектором відновлення».

Підсумкова діалогова Платформа в Бериславській громаді: надбання та перспективи