Річний звіт Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень за 2018 рікДрукуємо річний звіт організації за 2018 рік
ЗМІСТ

1. Місія та завдання організації
2. Постійні дії організації
3. Основні досягнення в 2017 році;
4. Організаційна структура: колективний керівний орган, команда
5. Основні сектори, де працює організація та клієнти.
6. Основні проекти виконані за звітний період.
7.  Інформація про партнерів 
8 Інформація про донорів
9 Фінансова частина
10.Контактна інформація 

1. Місія та завдання організації
Місією нашої організації є найширше розповсюдження та утвердження цінностей демократії, громадянського суспільства та людської гідності в нашому регіоні шляхом створення механізму відповідальності влади перед народом, реалізації програм правової та політичної просвіти, захисту прав людини, підтримки громадських ініціатив та самоорганізації населення.

Завдання організації:
1)  Розвиток демократії участі. Сприяння громадській активності, участі громадян в прийнятті владних рішень, сприяння розвитку місцевого самоврядування, стратегічного розвитку територій та самоорганізації населення.
2)  Відкрита влада. Сприяння відкритості та підзвітності влади. Громадський контроль над діяльністю посадових осіб, підзвітність обраних осіб.
3)  Захист громадянських прав та свобод людини. Сприяння отриманню громадянами безкоштовної правової допомоги.
4) Сприяння в реалізації реформи децентралізації, допомога в розвитку об’єднаним територіальним громадам
4)  Посиленні інституційної спроможності  ХОО ПЦПСД для реалізації цілей  для захисту громадянських прав та свобод й розвитку в регіоні демократії участі.

2. Постійні дії організації
- аналіз виконання депутатами, сільським та міськими головами, політичними партіями, своїх передвиборчих програм та своїх повноважень;
- громадський   моніторинг   рівня   виконання   зобов’язань   органів    влади,   які проголошені в нормативних актах про місцеве самоврядування, про державну службу,    про  корупцію,  свободу  совісті,  звернення  громадян,  про  інформацію, статус депутатів всіх рівнів тощо, які стосуються дотримання та захисту законних прав та свобод громадян.
- залучення активної частини територіальних громад до контролю над місцевими радами, витратами бюджетних коштів на розвиток територіальних громад, ефективності управління громадами;
- збільшення рівня участі у прийнятті рішень на рівні громад за рахунок розвитку самоорганізації населення, вдосконалення місцевих нормативно-правових актів;
- проведення  семінарів,  круглих  столів,  інших  форм  навчання  для  представників ІГС, депутатів  та активних членів місцевих громад, видання методичної та консультативної літератури з цих питань;
- забезпечення механізму надання безкоштовної правової допомоги населенню, а першу чергу ІГС (НГО, ОСН) ініціативним групам громадян, які займаються вирішенням колективних проблем;
- аналіз місцевих нормативно правових актів, які регулюють механізми громадського контролю над діями влади, сприяють більш активній участі громадян в прийнятті владних рішень, самоорганізації населення, вдосконалення НПА, прийняття нових рішень; 
- створення  партнерської  мережі  громадських  організацій  нашого  регіону  для збільшення можливостей впливу громадських організацій на прийняття органами місцевої влади рішень в інтересах територіальних громад з конкретних питань діяльності;
- дослідження  розвитку  політичних  та  громадських  структур  в  регіоні,  їхньої спроможності ефективного розвитку системи влади та громадянського суспільства, підготовка та надання рекомендацій з цих питань;
- захист прав виборців під час проведення виборів Президента, народних депутатів, місцевих виборів;
- підвищення культури організації та проведення  виборів через просвіту виборців та майбутніх виборців, сприяння організації постійного навчання членів виборчих комісій всіх рівнів;
- проведення освітніх кампаній та досліджень стану громадянського суспільства в ОТГ;

3. Основні досягнення в 2018 році;
- організація взяла активну участь в проведенні моніторингу стану виконання Національної стратегії розвитку громадянського суспільства та обласної програми сприяння розвитку громадянського суспільства, в межах загальноукраїнської кампанії реалізованої Асоціацією сприяння самоорганізації населення ;
- в Новорайській ОТГ був затверджений статут розроблений експертами нашої організації:. Особлива увага в цьому статуті приділена деталізації процедур демократії участі;
- завдяки активному сприянню організації активно діє громадська рада при Херсонському міському голові, очолює раду голова правління організації Олександр Мошнягул,
- продовжив свою роботу Ресурсний центр сприяння розвитку місцевої демократії, який був створений за ініціативи організації в 2013 році. Активісти організації є ключовими експертами та тренерами центру. Проведено низку навчальних заходів (семінари, прес-конференції, круглі столи)  з питань розвитку місцевої демократії та самоврядування; було проведено чергове лослідження стану місцевої демократії в громадах області.
- в партнерстві з Одеською обласною організацією КВУ проведено «Атестацію депутатів Херсонської міської ради», детальний аналіз діяльності депутатів. Підготовані рекомендації щодо покращення роботи з виборцями та звітності за виконання передвиборчих обіцянок. 
- експерти організації розробили Стратегію сталого розвитку Долматівської об’єднаної громади;
- організація підтримала кілька місцевих ініціатив по врегулюванню конфліктних ситуацій в громадах області;
- у Виноградівській ОТГ був затверджений Бюджет участі, проект якого розробляли експерти організації;
- експерти організації беруть участь в різних партнерських громадських мережах та партнерських проектах. Так, в межах партнерства «За прозорі місцеві бюджети» взяли участь в проекті Фонду Розвитку міста Миколаєва з моніторингу впровадження в області програмно цільового методу. В межах того ж партнерства за взяли участь в проекті програми «ДОБРЕ» «Доброчесні громади» який передбачає створення умов для запобігання корупції в ОТГ.

4. Організаційна структура: колективний керівний орган, команда
Вищим керівним органом організації є конференція, яка обирає правління, голову правління.
Головою правління є Олександр Мошнягул. Крім нього до складу правління входить керівник ХОО КВУ Дементій Білий та підприємець Андрій Цивільський.
Крім того до активу організації входять інші відомі в регіоні громадські активісти та експерти: Олег Дядюн, депутат Бериславської районної ради, Володимир Молчанов, фахівець в питаннях фінансів, Артем Чайковський, керівник спортивного клубу «Витязь».

5. Основні сектори, де працює організація та клієнти.
Основні напрямки діяльності організації;
- надання безкоштовної правової допомоги як індивідуальним клієнтам так і колективним (ІГС);
- проведення навчальних заходів (тренінги, семінари, круглі столи) для депутатів та ІГС з питань розвитку громадянського суспільства та самоорганізації населення;
- громадський моніторинг діяльності місцевої влади, виконання передвиборчих обіцянок обраними особами та партіями;
- громадське спостереження за виборами, підготовка членів комісій та спостерігачів;
- аналіз місцевих нормативних актів., що регулюють відносини інститутів ГС з владою, розробка та громадське лобіювання прийняття нових НПА;
- сприяння реалізації реформи децентралізації, надання практичної допомоги в розвитку ОТГ;

6. Основні проекти виконані за звітний період.
Адміністрували проекти; 
«Побудова діалогу в об’єднаних громадах Херсонської області - шлях до розв’язання конфліктів», підтриманий Міжнародним Фондом  «Відродження»
«Надання практичної допомоги  у впровадженні Стратегії сталого розвитку Кочубеївської ОТГ», підтриманий Міжнародним Фондом  «Відродження»
В партнерстві з Фондом розвитку міста Миколаїв провели моніторинг застосування програмно цільового методу в громадах області, за сприяння Посольства Великобританії.
За сприяння того ж Посольства Великобританії у партнерстві з чернігівським ГО «Центр Доброчин» реалізували проект «Децентралізація: реформування освіти на місцевому рівні», в межах якого надавали консультації об’єднаним громадам області щодо оптимізації освітніх закладів.
7.  Інформація про партнерів 
Організація працює в постійному партнерстві з організаціями: ХОО Комітету виборців України та ХОО «Транспорт Херсонщини». Крім того, організація приймає активну роботу в коаліції Громадська рада при Херсонському міському голові. Керівник організації Олександр Мошнягул є керівником цієї ради. Організація є партнером обласного відділення Кризового медіа центру.
Крім того, Олександр Мошнягул є членом Координаційної ради при голові ХОДА з питань сприяння розвитку громадянського суспільства.

8 Інформація про донорів
Головними донорами організації в 2018 році були Міжнародний Фонд «Відродження» та Посольство США.

9 Фінансова частина
В 2018 році доходна частина бюджету організації склала 957,14 тисяч грн. Ця сума надійшла у формі безповоротної фінансової допомоги від Міжнародного Фонду «Відродження», Посольств США та Великобританії, Фонду NED. Видатки, у сумі, близько 1072 тисяч грн., були направлені виключно на реалізацію проектів організації та виконання її статутних завдань. 
Було придбаний ноутбук, частина видатків була направлена на оплату послуг приватних підприємців, які надавали організації певні послуги, також були профінансовані заходи організації: круглі столи та прес-конференції.. 

10.Контактна інформація 
Юридична адреса організації: м. Херсон, прт. 200 років Херсона, буд. 32, кв. 56
Фактична адреса організації: м. Херсон, Придніпровський спуск 1, оф 8,
Контактні телефони, факс, електронна пошта: 8(0552) 45-35-87; факс - 32-50-26 (050) 396-67-52 admos@ukr.net;
Сторінка в Інтернеті http://pcpsd.blogspot.ru/

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Берислав: зустріч з владою. «Громадське коло навколо Бериславської громади: стань архітектором відновлення».

Підсумкова діалогова Платформа в Бериславській громаді: надбання та перспективи