Виклики ефективності видатків бюджету громади 2017 р. на благоустрій м. Херсону


Саме це виявив громадський моніторинг результати якого 6 липня о 10-00 у «КМЦ. Херсон» обговорили за круглим столом громадські експерти у присутності представника управління капітального будівництва херсонського міськвиконкому та ЗМІ.

Для оздоровлення херсонського фінансового менеджменту учасники круглого столу рекомендують органам місцевого самоврядування запровадити систему контролю за ефективністю виконання цільових та бюджетних програм на основі можливостей програмно-цільового методу, механізмів місцевої демократії (громадської ради міськвиконкому, громадського аудиту бюджетних програм та інш).


Експерти ГО «Європейський вектор розвитку» Скороход Анатолій та Ірина Бродовська презентували наступні висновки моніторингу ефективності бюджетних видатків бюджетних програми «Благоустрій міста Херсон на 2016-2020р. у 2017 р. :

У 2017 р. ефективність виконання бюджетних програми «Благоустрій міста Херсон на 2016-2020р.р.» є низькою та такою, що не відповідає потребам мешканців міста;  
Розробники місцевих цільових програм, при складанні паспортів бюджетних програм, не завжди дотримуються вимог діючих методик затверджених наказами Міністерства фінансів України.
Показники бюджетних та місцевих цільових програм не пов’язані та не відповідають стратегії реформування м. Херсона 2016 -2020 роки;
Є дублювання функцій при призначенні бюджетних завдань між головними розпорядниками бюджетних коштів (ГРБК);
По окремим завданням функції ГРБК виконуються комунальними підприємствами, що згідно вимого чинного законодавства України не мають права виконувати діяльність пов’язану з розподілу та контролем бюджетних коштів.
Виявлена неузгодженість з діючою нормативною базою та помилки при плануванні бюджетних завдань на звітний період, робить місцеві програми не здійсненими та ставить під загрозу заплановані соціально важливі результати від їх виконання;

«  З 2017 року в містах обласного значення та в об’єднаних громадах України впроваджено програмно – цільовий метод формування місцевих бюджетів  (Далі ПЦМ).

Це значить, що відтепер всі бюджетні видатки мають оформляються паспортами бюджетних програм, в яких зазначаються конкретні показники виконання бюджетних завдань.

І це може стати основою для дієвого громадського контролю ефективності використання коштів громади» —  заявив на початку заходу Анатолій Скороход».

Я зазначила у презентації 1, 2 експерт проекту Ірина Бродовська, моніторинг здійснено у розрізі інформації, що міститься у відповідних бюджетних запитах, паспортах бюджетних програм та звітах відповідальних за її виконання головних розпорядників бюджетних коштів Херсонської міської ради (на далі ГРБК ХМР), а саме:

— Управління капітального будівництва Херсонської міської ради паспорти та звіт бюджетної програми  КПКВК МБ 4716060;

—  Департаменту житлово-комунального господарства паспорти та звіт бюджетної програми Херсонської міської ради КПКВК МБ 4016060;

— Управління естетики та зовнішньої реклами Херсонської міської ради  паспорт та звіт бюджетної програми КПКВК МБ 3116060.

В аналітичної записці моніторингу проаналізована відповідність вимогам  бюджетного кодексу та наказів Міністерства фінансів України:

— змісту бюджетних запитів, паспортів БП, звітів загальним вимогам державних нормативних актів та  умов виконання відповідних місцевих програм;

— дотримання строків складання та затвердження бюджетних запитів, паспортів, звітів бюджетних програм термінам зазначеним  у діючих нормативних документах;

Особливу увагу під час аудиту приділено показникам (затрат, продукту, ефективності, якості), завдяки яким, споживач може оцінити як доцільність видатків, так і ефективність їх виконання.

Загальні результати аналізу доброчесності та цілісності бюджетного процесу:

Станом на 31.05.2018 року по виконанню бюджетних паспортів (далі БП) у сфері «Благоустрою міст, сіл, селищ» — КПКВК ххх6060 ГРБК ХМР було виконано аналіз доброчесності та відповідності вимогам діючих нормативних актів:

— оприлюднених 3 базові паспорти БП від трьох ГРБК ХМР, з деякими невідповідностями, зокрема у УКБ та ДЖКГ оприлюднені паспорти в яких не вказано №  наказу, дату затвердження як самого розпорядника так і  «Департаменту бюджету і фінансів» (таким чином немає можливості при проведенні моніторингу навіть посилатись на ці ПБП);

— бюджетних запитів 2 від УКБ та УЕтЗР ХМР, відсутній БЗ від ДЖКГ (лист від  ДЖКГ ХМР від 25.04.18 за №8-4328-19/23 де вказано що по КПКВК 401 6060  2017 р. БЗ відсутній бо не складався на відповідний період, не зрозуміло як затверджувались бюджетні паспорти ДЖКГ ХМР  на 2017 рік без відповідних БЗ);

— своєчасно оприлюднені 3 звіти про виконання бюджетних програм, але є деякі розбіжності в загальних даних між скорегованими на при кінці 2017 року ПБП і Звітами та фактичними розрахунковими значеннями касових витрат;

— у порушення вимог Правил складання ПБП по ПЦМ, публічне представлення паспортів бюджетних програм не зробив жоден розпорядник;

— мають місце застосування найменувань завдань бюджетних програм які невідповідні до рекомендованих методиками Мінфіну;       

— мають місце застосування результативних показників бюджетних програм ДЖКГ і УЕтЗР ХМР які невідповідні до нормативів Мінфіну;

Висновки громадського моніторингу ефективності виконання програми «Благоустрій міста Херсон на 2016-2020р.р.»

Фактично виконання програми у 2017 році провальне, жодним задіяним ГРБК ХМР не виконані заплановані показники, не виконана МЕТА бюджетної програми з благоустрою і подальша її доля сумнівна.
УЕтЗР ХМР  норматив показника ефективності — 3281.25 грн.  фактичне перевищення витрат склало до 47 %, відповідно загальні  витати зросли до 52500.00 грн., при цьому замість запланованих у ПБП – 16  од. зупинок відремонтовано лише – 9 од.
УКБ ХМР норматив ефективності  — 32000.00 грн. перебільшено на 41 %, але виконано робіт – 1 од. замість  5 од. ,нових зупинок замість 8 од. — не включено в ПБП в загалі жодної;
При виконані програми маємо недоцільне дублювання функцій та зайве навантаження бюджету на витрати по утриманню двох відповідальних бюджетних установ УКБ ХМР та УЕтЗР ХМР, крім того ще не зрозуміла роль КП «Бюро естетики», яке повинно виконувати функції виконавця робіт.
у Херсоні ніколи, до 2018 року, не проводилась інвентаризація наявних зупиночних комплексів розташованих в межах міста, що певним чином відображається на якості  та безпеці транспортних послуг з перевезень пасажирів;
Порушено порядок відображення публічних платежів е-дата, не відображено  переказ бюджетних коштів по коду відповідної транзакції від розпорядника УЕтЗР ХМР на адресу КП «Бюро естетики», у розмірі – 52 500.00 грн.
Як демонстрація наслідків виконання Програми розвитку мережі зупинок Херсону 2015 – 2017 роки  -Фото зупинок які ганьблять місто:
Зупинка Аграрний Університет УКС ХМР

Експертами розроблено загальні рекомендації – для міського голови та інших органів і посадових осіб міського самоврядування:

— Бюджетні запити формувати з урахуванням побажань громади районів міста шляхом відкритих конкурсних заявок, визначитись заздалегідь у першочергового стратегічному напрямку розвитку громади;

— У разі надання необґрунтованих бюджетних запитів або бюджетних запитів не відповідних нормативам загально діючих законодавчих актів чи нормативів прийнятих діючих місцевих програм розвитку,  заповнених з порушенням вимог інструкції, розробленої місцевим фінансовим органом, видатки за відповідними бюджетними програмами не включати до проекту бюджету. Контролюючим службам ХМР заборонити приймати до виконання  ПБП без відповідного затвердження Бюджетного запиту;

— Встановлення чіткої системи планування та виконання бюджету, орієнтованої не на утримання бюджетних установ, а на досягнення стратегічних цілей у найбільш ефективніший спосіб;

—  Заборонити застосування у паспортах безпідставних показників ефективності та якості, не відповідним загальним методикам Мінфіну;

— Для покращення конкурентного середовища та виключення корупціогенних чинників не допускати укладання підрядних закупівельних договорів без застосування конкурентного механізму (допорогових цін), що до недопущення зловживань з завищенням цін та розподілу замовлень між обмеженим колом неефективних підрядників, відновити (з 2016 року не застосовується) дію системи допорогових електронних торгів «Прозорро» для закупівель очікуваною вартістю від 50 тис. грн, розповсюдивши цей поріг на замовлення робіт та послуг;

— Переглянути і осучаснити «Програму економічного розвитку м. Херсона на 2016-2020р.р.», в частині «Благоустрій м. Херсона». Внести зміни через сесію для усунення дублювання функцій використання бюджетних видатків окремими ГРБК та для більш ефективного використання майновими комплексами, передати об’єкти комунальної власності з балансу КП на баланс ГРБК з відповідним додержанням чинного законодавства України;

З метою усунення вище вказаних викликів учасники заходу запропонували першим кроком запровадити практику постійного громадського контролю за виконанням цільових та бюджетних програм.

Для цього залучити представників громадськості з числа експертів громадських організацій місцевої спільноти до постійного громадського аудиту бюджетних програм.

Для просування висновків аудиту при розробці і прийнятті відповідних рішень виконавчими органами місцевого самоврядування звернутись до херсонського голови та його громадської ради щодо створення:

Наглядової ради при департаменті ЖКГ херсонської міської ради із ГО міста (не менше 30 членів), які будуть неупереджено визначатись з заходами по покращенню життєдіяльності, благоустрою, екології, тощо у м. Херсон;

— Експертної групи з питань Громадського бюджету м. Херсона з запрошенням архітекторів  і ГО міста.

Подальші дії експертів залежать від реакції на рекомендації. Вони можуть полягати в моніторингу втілення рекомендацій, або написанні скарги в Державну аудиторську службу в разі відсутності конструктивного та змістовного діалогу представників громадськості та урядників міського самоврядування. Результати моніторингу мають як можливо більш широко розповсюджуватися, усіма доступними засобами.

Прес-служба ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва» за матеріалами ГО «Європейський вектор розвитку» (м. Херсон)

______________________________________________________________________

Захід та моніторинг здійснено в рамках проекту ГО Європейський вектор розвитку» на тему: «Моніторинг ефективності бюджетних видатків інструментами ПЦМ за бюджетною програмою «Благоустрій міста»» який реалізується сприяння ГО «Причорноморський центр політичних та соціальних досліджень, при підтримці ГО «Фонд розвитку міста Миколаєва» за кошти  Національного фонду підтримки демократії (NED м. Вашингтон, США).

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Берислав: зустріч з владою. «Громадське коло навколо Бериславської громади: стань архітектором відновлення».

Підсумкова діалогова Платформа в Бериславській громаді: надбання та перспективи