Річний звіт Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень за 2015 рік

Публікуємо черговий річний звіт нашого центру - за 2015 рік. 

ЗМІСТ

1. Місія та завдання організації
2. Постійні дії організації
3. Основні досягнення в 2015 році;
4. Організаційна структура: колективний керівний орган, команда
5. Основні сектори, де працює організація та клієнти.
6. Основні проекти виконані за звітний період.
7.  Інформація про партнерів 
8 Інформація про донорів
9 Фінансова частина
10.Контактна інформація 

1. Місія та завдання організації
Місією нашої організації є найширше розповсюдження та утвердження цінностей демократії, громадянського суспільства та людської гідності в нашому регіоні шляхом створення механізму відповідальності влади перед народом, реалізації програм правової та політичної просвіти, захисту прав людини, підтримки громадських ініціатив та самоорганізації населення.

Завдання організації:
1)  Розвиток демократії участі. Сприяння громадській активності, участі громадян в прийнятті владних рішень, сприяння розвитку місцевого самоврядування, стратегічного розвитку територій та самоорганізації населення.
2)  Відкрита влада. Сприяння відкритості та підзвітності влади. Громадський контроль над діяльністю посадових осіб, підзвітність обраних осіб.
3)  Захист громадянських прав та свобод людини. Сприяння отриманню громадянами безкоштовної правової допомоги.
4)  Посиленні інституційної спроможності  ХОО ПЦПСД для реалізації цілей  для захисту громадянських прав та свобод й розвитку в регіоні демократії участі.

2. Постійні дії організації
- аналіз виконання депутатами, сільським та міськими головами, політичними партіями, своїх передвиборчих програм та своїх повноважень;
- громадський   моніторинг   рівня   виконання   зобов’язань   органів    влади,   які проголошені в нормативних актах про місцеве самоврядування, про державну службу,    про  корупцію,  свободу  совісті,  звернення  громадян,  про  інформацію, статус депутатів всіх рівнів тощо, які стосуються дотримання та захисту законних прав та свобод громадян.
- залучення активної частини територіальних громад до контролю над місцевими радами, витратами бюджетних коштів на розвиток територіальних громад, ефективності управління громадами;
- збільшення рівня участі у прийнятті рішень на рівні громад за рахунок розвитку самоорганізації населення, вдосконалення місцевих нормативно-правових актів;
- проведення  семінарів,  круглих  столів,  інших  форм  навчання  для  представників ІГС, депутатів  та активних членів місцевих громад, видання методичної та консультативної літератури з цих питань;
- забезпечення механізму надання безкоштовної правової допомоги населенню, а першу чергу ІГС (НГО, ОСН) ініціативним групам громадян, які займаються вирішенням колективних проблем;
- аналіз місцевих нормативно правових актів, які регулюють механізми громадського контролю над діями влади, сприяють більш активній участі громадян в прийнятті владних рішень, самоорганізації населення, вдосконалення НПА, прийняття нових рішень; 
- створення  партнерської  мережі  громадських  організацій  нашого  регіону  для збільшення можливостей впливу громадських організацій на прийняття органами місцевої влади рішень в інтересах територіальних громад з конкретних питань діяльності;
- дослідження  розвитку  політичних  та  громадських  структур  в  регіонів,  їхньої спроможності ефективного розвитку системи влади та громадянського суспільства, підготовка та надання рекомендацій з цих питань;
- захист прав виборців під час проведення виборів Президента, народних депутатів, місцевих виборів;
- підвищення культури організації та проведення  виборів через просвіту виборців та майбутніх виборців, сприяння організації постійного навчання членів виборчих комісій всіх рівнів;
- організація  регулярних  навчань  незалежних  спостерігачів  та  спостерігачів  від різних партій та блоків;
- розвиток  методичного  забезпечення     довготермінового  моніторингу  виборчих кампаній;
- незалежне спостереження в день голосування на всіх рівнях виборів;

3. Основні досягнення в 2015 році;
- організація прийняла активну участь в розробці та прийняті низки рішень Херсонської міської ради: Програма сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Херсоні; Положення про міський конкурс проектів, спрямованих на вирішення пріоритетних проблем територіальної громади;
- завдяки активному сприянню організації активно діє громадська рада при Херсонському міському голові, очолює раду голова правління організації Олександр Мошнягул, зі ініціативою організації громадська рада створила громадську коаліцію «За прозорий бюджет міста Херсон»;
- експерти організації провели детальний аналіз використання бюджетних коштів міста Херсон виділених на освіту. Був зроблений детальний аналіз використання бюджету Управління освіти, виконання плану закупівель, проведення капітальних ремонтів в міських закладах освіти. За результатом дослідження були підготовані конкретні рекомендації для керівництва міста, виданий у формі брошури Аналітичний звіт. 
- продовжив свою роботу Ресурсний центр сприяння розвитку місцевої демократії, який був створений за ініціативи організації в 2013 році. Активісти організації є ключовими експертами та тренерами центру. Проведено низку навчальних заходів (семінари, прес-конференції, круглі столи)  з питань розвитку місцевої демократії та самоврядування; був проведений детальний аналіз використання в громадах області механізмів демократії участі (громадські слухання, загальні збори громадян за місцем проживання, місцеві ініціативи, ОСН, громадські ради тощо). Зроблено аналіз того, наскільки детально та якісно прописані ці механізми в документах громади (статути та регламенти), розроблені пропозиції щодо вдосконалення статутів всіх міст області, пропозиції до регламенту Херсонської обласної ради були враховані депутатами.
- в партнерстві з колегами з ХОО Комітету виборців України проведено кампанію довгострокового спостереження за місцевими виборамив Херсонській області щодо забезпечення законності та захисту прав громадян під час виборчого процесу;
- проведено низку навчальних заходів по підготовці членів територіальних, дільничних виборчих комісій, спостерігачів у всіх виборчих округах Херсонської області. 

4. Організаційна структура: колективний керівний орган, команда
Вищим керівним органом організації є конференція, яка обирає правління, голову правління.
Головою правління є Олександр Мошнягул. Крім нього до складу правління входить керівник ХОО КВУ Дементій Білий та юрист Олександр Токаленко .
Крім того до активу організації входять інші відомі в регіоні громадські активісти та експерти: Володимир Макуха, керівник ХМГО «За майбутнє Херсону», Олег Дядюн, депутат Бериславської районної ради, Володимир Молчанов, фахівець в питаннях фінансів, Григорій Чайковський, керівник спортивного клубу «Витязь».

5. Основні сектори, де працює організація та клієнти.
Основні напрямки діяльності організації;
- надання безкоштовної правової допомоги як індивідуальним клієнтам так і колективним (ІГС);
- проведення навчальних заходів (тренінги, семінари, круглі столи) для депутатів та ІГС з питань розвитку громадянського суспільства та самоорганізації населення;
- громадський моніторинг діяльності місцевої влади, виконання передвиборчих обіцянок обраними особами та партіями;
- громадське спостереження за виборами, підготовка членів комісій та спостерігачів;
- аналіз місцевих нормативних актів., що регулюють відносини інститутів ГС з владою, розробка та громадське лобіювання прийняття нових НПА;

6. Основні проекти виконані за звітний період.
Адміністрували; Розвиток органів самоорганізації населення: шлях до заможної  громади. Підтримка діяльності Ресурсного Центру  для ОСН Херсонської області, підтриманий Міжнародним Фондом  «Відродження»
Громадські ініціативи для зменшення корупції в сфері освіти міста Херсон, підтриманий Міжнародним Фондом  «Відродження»    
В партнерстві з ХОО КВУ проект по навчанню членів ТВК та ДВК, підтриманий фундацією IFES.

7.  Інформація про партнерів 
Організація працює в постійному партнерстві з організаціями: ХОО Комітету виборців України та ХМГО «За майбутнє Херсону». Крім того, організація приймає активну роботу в коаліції Громадська рада при Херсонському міському голові. Керівник організації Олександр Мошнягул є керівником цієї ради.
Крім того організація входить до складу незалежної громадської ради Херсонщини.

8 Інформація про донорів
Головним донором організації в 2015 році був Міжнародний Фонд «Відродження»

9 Фінансова частина
В 2015 році організація отримала кошти грантів від Міжнародного Фонду «Відродження» на суму 301 тис 900 грн. Це склало бюджет організації, видатки якого були направлені виключно на реалізацію проектів організації, виконання її статутних завдань. 
Було придбано обладнання: ноут – бук та багато функціональний пристрій, частина видатків була направлена на оплату послуг приватних підприємців, які надавали організації певні послуги, також були профінансовані заходи організації: круглі столи та прес-конференції.. 

10.Контактна інформація 
Юридична адреса організації: м. Херсон, прт. 200 років Херсона, буд. 32, кв. 56
Фактична адреса організації: м. Херсон, придніпровський спуск 1, оф 8,
Контактні телефони, факс, електронна пошта: 8(0552) 45-35-87; факс - 32-50-26 (050) 396-67-52 admos@ukr.net;
Сторінка в Інтернеті http://pcpsd.blogspot.ru/

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Берислав: зустріч з владою. «Громадське коло навколо Бериславської громади: стань архітектором відновлення».

Підсумкова діалогова Платформа в Бериславській громаді: надбання та перспективи